ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
  Kentec
Syncro
Kentec
Syncro
Kentec
Syncro AS
NSC
Solution F1-6
 (B01050-00)
NSC
 Solution F1-18
 (B01060-00)
NSC
Solution F2
(B01070-00) 
NSC
Solution F2
(B01080-00)
NSC
Solution F2
(B01090-00)
Брой  кръгове 2 до 4 6 до  8 1 до 2 до 6 до 18 до 2 до 2 до 2
  Кръгова платка за
3 и 4 кръг
 K552H
Кръгова платка за 7 и 8 кръг
 K552H
- Разширителна платка за 2 кръгa
В01260-00
Разширителна платка за 2 кръгa
В01260-00
Loop-модул
1 кръг
 B01100-00
Loop-модул
1 кръг
 B01100-00
Loop-модул
1 кръг
 B01100-00
Брой  зони 500 500 500 512 512 250 250 250
Брой Конвенционални зони опция ( 4 чрез K545) опция ( 4 чрез K545) - опция
 (8-24  чрез  В01300-00)
опция
(8-24  чрез  В01300-00)
- - -
Брой Адресируеми  устройства на кръг 127 127 127 127 127 127 127 127
LED зонова индикация  за 0, 16, 48, или 96  зони 96 16 до 96 зони
(чрез B012000-00/B01220-00) 
до 96 зони
(чрез B012000-00/B01220-00) 
- до 32 зони
(чрез B012000-00/B01220-00) 
-
Брой изходи опция
(до 32х16 входа/изхода K560)
опция
(до 32х16 входа/изхода K560)
опция
(до 32х16 входа/изхода K560)
3 3 - - -
Сиренни изходи 4
(6 сиренни изхода К546)
8
(6 сиренни изхода К546)
2
(6 сиренни изхода К546)
3, 24V 500mA 3, 24V 500mA 2 2 2
Брой релейни изходи 2
(8 релейни изхода K547)
2
(8 релейни изхода K547)
3
(8 релейни изхода K547)
4
 (8 релета В01330-00)
4
 (8 релета В01330-00)
- опция
(8 релета В01330-00)
опция
 (8 релета В01330-00)
Входове 3
(разширяеми чрез MIOU/LIOU)
3
(разширяеми чрез MIOU/LIOU)
5
(разширяеми чрез MIOU/LIOU)
8 8 - - -
Дисплей LCD графичен интерфейс на български език LCD графичен интерфейс на български език LCD графичен интерфейс на български език  LCD дисплей
240×64 
 LCD дисплей
240×64 
 LCD дисплей
240×64 
 LCD дисплей
240×64 
 LCD дисплей
240×64 
Рипитри Syncro Response
Syncro View
Syncro Focus
Syncro Response
Syncro View
Syncro Focus
Syncro Response
Syncro View
Syncro Focus
 B01500-00
LCD рипитер B01520-00
 B01500-00
LCD рипитер B01520-00
- - -
Принтер опция (K232SYN) опция (K232SYN) опция K232SYN само при кутии М3 опция
(В01230-00)
опция
(В01230-00)
- вграден вграден
Мрежова свързаност опция
(K555 за свързване в мрежа до 32 панела/рипитера)
опция
(K555 за свързване в мрежа до 64 панела/рипитера)
опция
(K555 за свързване в мрежа до 32 панела/рипитера)
опция
(B01350-00)
опция
(B01350-00)
опция
(B01350-00)
опция
(B01350-00)
опция
(B01350-00)
Модем  опция
(K556)
опция
(K556)
опция
(K556)
опция
 (B01370-00)
опция
 (B01370-00)
опция
 (B01370-00)
опция
 (B01370-00)
опция
 (B01370-00)
Софтуер За конфигуриране Loop Explorer За конфигуриране Loop Explorer
За конфигуриране Loop Explorer
За конфигуриране   B01395-00
За конфигуриране   B01395-00
За конфигуриране   B01395-00
За конфигуриране   B01395-00
За конфигуриране   B01395-00
За управление Syncro Guide За управление Syncro Guide За управление Syncro Guide За отдалечена комуникация  B01396-00 За отдалечена комуникация  B01396-00 За отдалечена комуникация  B01396-00 За отдалечена комуникация  B01396-00 За отдалечена комуникация  B01396-00
Кутия опция вандалоустойчив капак за контролни панели и рипитери K18002 опция вандалоустойчив капак за контролни панели и рипитери K18002 опция вандалоустойчив капак за контролни панели  K18002 само при кутии M2 Кутия A1
B01400-00

Кутия A2
B01405-00
Кутия A1
B01400-00

Кутия A2
B01405-00
тип А тип B1 тип B2
Други разширителни модули  MIOU - 8 входа и 8 сухи контакта MIOU - 8 входа и 8 сухи контакта  MIOU - 8 входа и 8 сухи контакта I/O  модул
В01110-00  
I/O  модул
В01110-00  
- I/O  модул
В01110-00  
I/O  модул
В01110-00  
   LIOU - 4 входа и 4 сухи контакта  LIOU - 4 входа и 4 сухи контакта  LIOU - 4 входа и 4 сухи контакта RS485 интерфейс  В01115-00 RS485 интерфейс  В01115-00 RS485 интерфейс  В01115-00 RS485 интерфейс  В01115-00 RS485 интерфейс  В01115-00