ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Софтуер за пожароизвестителни системи>>

Софтуер

В пожароизвестителните системи се използват най-общо два вида софтуер – за конфигуриране и за отдалечен контрол и визуализация на системата. В повечето случаи с такива софтуери се свързани  адресируемите системи, само някои от конвенционалните системи имат такива възможности.

Софтуерът за конфигуриране на пожароизвестителната система е предназначен да конфигурира елементите на системата и нейните функции. Всеки компонент на ПИС може да бъде настроен да реагира по определен начин на определени събития, като му се задават определени логически връзки. Този софтуер може да има и функции за настройка на чувствителността на детекторите и сигнализаторите.

Софтуерът за отдалечен контрол и визуализация дава възможност за свързване с контролен  пожароизвестителен панел от външно за защитавания обект място. Освен предоставяне на информация за състоянието на съответната ПИС, този софтуер може да има и контролни функции – спиране на звукови сигнализации, изключване/включване на блокировки, изчистване на алармен режим (Reset) и др.

Той позволява мониторинг и контрол на системата от компютър, на който е инсталиран специализиран софтуер ViewMatrix, работещ с Windows. Софтуерът симулира клавиатурата и настройките на панела на монитора на компютъра, като всички действия с него се осъществяват с помощта на мишката.

Ръководство за работа с View Matrix