ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Ръчни пожароизвестителни бутони

Ръчни пожароизвестители

Ръчните пожароизвестители (ръчни бутони) са задължителен елемент на всяка пожароизвестителна система. Те са устройствата с най-голям приоритет и при активирането им системата веднага преминава в алармен режим. Поради тази причина при конвенционалните системи ръчните бутони се монтират в отделни зони.

Активирането на тези устройства става с натискане на бутон или подвижен пластмасов компонент, намиращ се върху тях. При някои модели бутона е разположен зад стъкло, което трябва да се счупи, за да се подаде сигнал за аларма. Стъклото при съвременните ръчни бутони е изработено от материал, не предизвикващ наранявания. Най-често се използват ръчни пожароизвестители с подвижен пластмасов елемент, който след натискане се връща в изходно положение чрез специален ключ.

Тези компоненти на ПИС могат да бъдат снабдени и с LED индикатор, показващ състоянието им. Адресируемите ръчни бутони са с вграден микропроцесор, сред тях съществуват и модели с вграден изолатор на късо съединение. В практиката се използват и ръчни пожароизвестители, разработени за специални предназначения – взривообезопасени, влагозащитени и др.

Можем да класифицираме ръчните  пожароизвестители по няколко критерия:

  Конвенционални Адресируеми
За стандартно приложение CCP-E HCP-E
Влагозащитени CCP-W BGU-E(PS) HCP-W
Взривозащитени CCP-E-IS