ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Трудногорими кабели за окабеляване на пожароизвестителни системи

Окабеляване

В зависимост от типа на пожароизвестителните системи (конвенционални и адресируеми) и осъществявания информационен обмен се използват различни кабели. Производителите на контролни панели указват изискванията към кабелите за техните панели, включително сечение на проводниците и максимални дължини.

Вслучай на пожар кабелите, които са изложени на него, трябва да работят определен интервал от време след откриването на пожар (най-малко 30 мин.) и трябва да са защитени от огъня – да са трудногорими. Последното се постига чрез специалната им изолация на тези кабели. Трудногорим кабел се използва за свързване на всички компоненти на системата, между които се изисква да има връзка.

При окабеляване на пожароизвестителни системи задължително трябва да се използват трудно горими кабели, за да се гарантира правилната работа на система при възникване на пожар.

При адресируемите пожароизвестителни системи се изискват пожароустойчиви кабели, характеризиращи се с по-голямо сечение на проводниците (1 mm²) отколкото на кабелите за конвенционални системи (0,5 mm²).

Сектрон предлага трудногорим кабел за изграждане на всякакъв род пожароизвестителни системи от италианския производител ELAN.

Приложими документи

Декларация за съответствие от  производител

Декларация за съответствие от вносител

Протокол за съответствие

Продуктова брошура