ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Системи за гласово оповестяване>>

Системи за гласово оповестяване при пожар

Представляват самостоятелно функциониращи системи, имащи за цел да излъчат гласови съобщения при пожар. Тези системи получават сигнал за аларма от ПИС, с която имат връзка, след което най-често автоматично подават предупредителни тонални сигнали, последвани от предварително запаметени едно или няколко гласови съобщения. Подходящи са за по-крупни обекти с обществено предназначение, като големи магазини, хотели, болници, бизнес центрове и др.

Системите за гласово оповестяване дават възможност да се инструктират намиращите се в защитавания обект хора за действията, които незабавно трябва да предприемат. Това е особено важно, когато евакуацията трябва да се осъществи на няколко етапа.

Тези системи се състоят от контролен панел, поддържащ линии, към които се включват високоговорители. Към контролния панел е възможно да бъде свързан ръчен микрофон, чрез който се предават директни гласови съобщения. Могат да бъдат разширени допълнително и с допълнителни панели, които се свързват към контролния панел.

При нормални условия оповестителните системи за пожар могат да бъдат използвани и с общо предназначение – реклами, озвучаване, различни моментни съобщения и анонси.

Системи за гласово оповестяване BOSCH VAS