ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Светлинно-звукови сигнализатори>>

Устройства за звукова и светлинна сигнализация

 

В зависимост от предназначението им и начина на реализация тези устройства са обособени в две групи:

  • Устройства за звукова и/или светлинна сигнализация с голяма мощност – разположени са на различни места в защитавания обект и предназначението им е да алармират чрез звук, светлина или гласови съобщения хората в обекта за възникнал пожар и необходимост от евакуация;
  • Светлинни индикатори – указват алармено състояние на конкретен детектор, към който са свързани;

Тези устройства се различават по отделни показатели, най-важните от които са: чувствителност, номинална мощност, акустична мощност, диапазон на възпроизвежданите честоти,  и др. Чувствителността най-често се определя като звуково налягане, измеренa на 1 m от устройството при подаване към преобразувателя на мощност 1W.

Звукови устройства, използвани в системите за пожароизвестяване са:

Пожарни звънци - състоят се от външна метална кутия, в която е поставен постояннотоков електромотор с голям въртящ момент.

Конвенционалeн влагозащитен пожарен звънец MBА-6

Конвенционалeн пожарен звънец MBF-6EV

Сирени - звукоизлъчватели, които чрез използване на специални материали реализират резонанс в определен честотен обхват и голяма звукова мощност; най-често използвани в ПИС са пиезосирените, използващи технология, базирана на физичното явление „обратен пиезоефект” – отличават се с по-малка консумация и са сравнително евтини. За външен монтаж се използват т. нар. бронирани сирени, поставени в метална кутия за защита от атмосферни и други влияния, които са с по-висока мощност от пиезосирените. В индустрията се налага използването на по-мощни сирени с голям честотен диапазон. В зависимост от начина на излъчване на тона, сирените могат да бъдат с непрекъснат или пулсиращ тон. В практиката се използват и многотонални сиренни устройства с възможност за избор между много тонове.

Конвенционална сирена BANSHEE

Аналогова адресируема стенна сирена CHQ-WS2

Високоговорители - пасивни електроакустични преобразуватели за предаване на гласови съобщения; използват се най-често като част от автономни системи за гласово оповестяване с приложение в големи обекти и присъствие на много хора. В повечето случаи високоговорителите подават един или няколко тонални сигнала, последвани от предварително записано и запаметено речево съобщение, в останалото време може да възпроизвеждат фонова музика и събощения от микрофон за оповестяване.

Светлинните сигнализатори

Използват се за визуална сигнализация на пожар, както и за указване на евакуационния маршрут, включително и при силно задимяване. Това са флаш или строб лампи, различаващи се по начина на излъчване на светлината. Някои от тези устройства са конструирани за монтаж на открито, а могат да бъдат използвани и за аварийно осветление при повреда на електропреносната мрежа, предизвикани от пожар.

Конвенционален светлинен сигнализатор CLB-E

Строб лампа SL-401

Аналогов адресируем светлинен сигнализатор CHQ-AB

Светлинните индикатори

Указват алармено състояние на конкретно детекторно устройство и се използват най-често в конвенционални ПИС, при които не се локализира точното място на пожара. Те се свързват към отделен детектор. Най-често използват стандартен светодиод с ниска консумация на енергия, но има и модели с по-мощни светоизточници. Тези индикатори намират приложение и в големи адресируеми пожароизвестителни системи като допълнителна и потвърждаваща индикация , въпреки че повечето адресируеми детектори са снабдени с един или повече малки светодиоди. Обикновено изнесените светлинни индикатори се монтират в коридорите над вратите на защитаваните помещения. Основно изискване към тях е да са добре видими и съобразени с маршрута на лицето, извършващо проверка за пожар. Ако в помещенията има окачени тавани и двойни подове, за обозначаване на мястото на сработилите детектори в тях също се използват светлинни индикатори.

Аналогов адресируем изнесен индикатор CHQ-ARI

Комбинирани устройства

Често се използват комбинирани устройства, включващи както звукова, така и светлинна сигнализация. Те са много удобни за използване, спестяват монтажни разходи и разходи по поддръжката. При адресируемите системи съществуват и основи за монтаж на детектори с вградени в тях сирени и/или лампи.

Аналоговa адресируема основа-сирена YBO-BS

Аналоговa адресируема основа-сирена с флаш лампа YBO-BSB