ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
 

 

smoke detector
device used to warn occupants of a building of the presence of a fire before it reaches a rapidly spreading stage and inhibits escape or attempts to extinguish it. On sensing smoke the detectors emit a loud, high-pitched alarm tone, usually warbling or intermittent, and usually accompanied by a flashing light. There are two types of smoke detector: photoelectric and ionization. Photoelectric smoke detectors utilize a light-sensitive cell in either of two ways. In one type, a light source, e.g., a small spotlight, causes a photoelectric cell to generate current that keeps an alarm circuit open—until visible particles of smoke ..


Ръчни пожароизвестители

Ръчните пожароизвестители (ръчни бутони) са задължителен елемент на всяка пожароизвестителна система. Те са устройствата с най-голям приоритет и при активирането им системата веднага преминава в алармен режим. Поради тази причина при конвенционалните системи ръчните бутони се монтират в отделни зони.

Активирането на тези устройства става с натискане на бутон или подвижен пластмасов компонент, намиращи се върху тях. При някои модели бутона е разположен зад стъкло, което трябва да се счупи, за да се подаде сигнал за аларма. Стъклото при съвременните ръчни бутони е изработено от материал, не предизвикващ порязвания. Най-често се използват ръчни пожароизвестители с подвижен пластмасов елемент, който след натискане се връща в изходно положение чрез специално ключе.

Тези компоненти на ПИС могат да бъдат снабдени и с LED индикатор, показващ състоянието им. Адресируемите ръчни бутони са с вграден микропроцесор, сред тях съществуват и модели с вграден изолатор на късо съединение. В практиката се използват и ръчни пожароизвестители, разработени за специални предназначения – взривообезопасени, влагозащитени и др.

Модули

За разширение на пожароизвестителните системи се използват различни видове модули. Разширение може да се осъществи, както при адресируемите, така и при конвенционалните системи, като последните са с много по-големи възможности в това отношение.

Голяма част от модулите са входни и позволяват включването към системата на допълнителни устройства и наблюдение на състоянието им. Модулите от другия вид са изходни, снабдени с релейни контакти, с които могат да се управляват различни изпълнителни устройства. Модулите могат да комбинират в себе си и двете функции (наблюдение и контрол), като включват едновременно входове и изходи (входно-изходни модули).

Модулите могат да бъдат използвани, като се интегрират в контролния панел или се монтират на кабелните линии. При конвенционалните системи най-често се използват модули, които се поставят в контролния панел (различни видове платки). Адресируемите системи използват модули и от двата вида – за монтаж в контролния панел или на адресируемия кръг.

Адресируемите модули най-често се използват за:

-          добавяне на конвенционални детектори към кръга;

-          добавяне на сирени;

-          свързване към други устройства, като магнитни фиксатори за врати, захранващи блокове и др.;

-          контрол на устройства, инсталации и системи;

 

Значението на модулите за разширението на ПИС и добавяне към нея на различни функции е много голямо. Те спестяват разходи за окабеляване, а при добавянето на конвенционални устройства се спестява и от стойността при използването на по-скъпите адресируеми устройства.

Светлинните сигнализатори се използват в ПИС за визуална сигнализация на пожар, както и за указване на евакуационния маршрут, включително и при силно задимяване. Това са флаш или строб лампи, различаващи се по начина на излъчване на светлината. Някои от тези устройства са конструирани за монтаж на открито, а могат да бъдат използвани и за аварийно осветление при повреда на електропреносната мрежа, предизвикани от пожар.

Светлинните индикатори указват алармено състояние на конкретно детекторно устройство и се използват най-често в конвенционални ПИС, при които не се локализира точното място на пожара. Те се свързват към отделен детектор. Най-често използват стандартен светодиод с ниска консумация на енергия, но има и модели с по-мощни светоизточници. Тези индикатори намират приложение и в големи адресируеми пожароизвестителни системи като допълнителна и потвърждаваща индикация , въпреки че повечето адресируеми детектори са снабдени с един или повече малки светодиоди.

Fire Alarm Definitions

Addressable system is a system in which signals from each detector and/or call point are individually identified at the control panel.

Alarm of fire is a warning of outbreak of fire, originated by a person or by an automatic device.

Alarm receiving centre is a permanently manned centre, usually provided by a commercial organisation, the staff of which, upon receipt of a fire signal notify the fire service.

Analogue system A fire alarm system where the detectors give output signals representing the value of sensed phenomena.

Automatic fire alarm system is a fire alarm system comprising components for automatically detecting a fire, initiating an alarm of fire and initiating other action as arranged; the system may include manual call points.

Beam detector A type of smoke detector which detects smoke by the obscuration of a beam of infra red light passing between a transmitter and receiver.

Conventional fire alarm Normally consists of a control panel linked to a number of circuits of smoke, heat detectors and manual call points, and having a number of sounder circuits. Consists of a control panel providing separate circuits per zone for detectors and call points and at least two circuits for alarm devices.

Critical signal path All components and interconnections between every fire alarm initiation point (callpoints and detectors) and every fire alarm device.

Fault warning is an automatic indication given audibly and/or visibly that a fault exists in a fire protection system.

Fire alarm control and indicating equipment is a combination of fire alarm control equipment and fire alarm indicating equipment.

Fire alarm control equipment is equipment which, on receipt of a fire signal, controls the giving of a fire alarm by one or more of the following:

(a) fire alarm sounders
(b) fire alarm indicating equipment
(c) transmitting a signal to other fire alarm control equipment.

Fire alarm device is a component of a fire alarm system used to give warning of fire usually a sounder of visual alarm.

Fire alarm indicating equipment is part of a fire alarm system located at protected premises which provides indication of any fire alarm or fault warning received from fire alarm control equipment.

Fire alarm remote indicating equipment is the part of an alarm system which indicates the status of the protected premises from where a fire alarm or fault warning is being transmitted.

Fire alarm sounder is a component of a fire alarm system for giving an audible warning of fire.

Fire alarm system is a system of fixed apparatus for giving an audible and/or visible and/or other perceptible alarm of fire and which may also initiate other action.

Fire alarm transmission link is an electrical circuit for transmitting fire signals and fault warnings from protected premises to a central (fire alarm) station or to a control room.

Fire Authority is the Local Government Authority with a statutory responsibility for providing the services of a fire brigade and supporting services in a given geographical area.

Fire detection system is a system of fixed apparatus, normally part of an automatic fire alarm system, in which fire detectors, control equipment and indicating equipment are employed for automatically detecting fire and initiating other action as arranged.

Fire detector is a device which gives a signal in response to a change in the ambient conditions in the vicinity or within range of the detector, due to a fire.

Fire point is a location where fire-fighting equipment is sited which may also comprise a fire alarm call point and fire instruction notices, the whole being provided and arranged for use by occupants of premises.

Fire procedure is collectively and individually all the actions that need to be taken, as part of fire precautions by the occupants of a building or other structure to ensure the avoidance of danger from fire to persons and property.

Fire protection is design features, systems or equipment in a building, structure or other fire risk, to reduce danger to persons and property by detecting, extinguishing or containing fires.

Fire signal is an alarm of fire originated by an automatic device, given audibly and/or visibly.

Heat detector is a form of fire detector which responds to an increase in temperature.

Ionisation smoke detector is a smoke detector which responds when smoke, having entered the detector, causes a change in ionisation currents within the detector.

Lantern Light A construction standing above the surface of a roof designed to provide light to the space below.

Manual fire alarm call point is a device for the manual operation of an electrical fire alarm system.

Manual fire alarm system is a fire alarm system in which the alarm system is initiated manually.

Mimic diagram is a topographic representation of the protected premises carrying indicators for each sub division so that the indicators of the fire alarm system can be rapidly related to the layout of the premises.

Phased evacuation System of evacuation in which different parts of the building are evacuated in a controlled sequence rather than all at once.

Photoelectric smoke detector is a form of fire detector having a photoelectric cell which responds when light is absorbed or scattered by smoke particles.

Point fire detector is a form of fire detector which responds to the phenomenon detected at a fixed point.

Smoke detector is a form of fire detector which responds to particular combustion products.

Soft addressing allows the control panel to assign an address to each device automatically instead of it being done manually.

Self learn mode allows a totally unprogrammed system to function immediately power and battery are connected (without the need for device related text). The control panel will interrogate each device and assign an address (soft addressing). Manual zone allocation allows the installer to split the devices into zones.

Short circuit isolator Component in an addressable system that is able to isolate a detection loop at both sides of a short circuit, minimising the loss of communication.