ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни контролни панели

Контролният панел (пожарна централа) е съставна част на ПИС, чието предназначение е да захранва и контролира работата на останалите елементи на системата. Той получава и обработва сигнали от пожароизвестителните устройства, установява работните режими на системата, задейства звукови и светлинни сигнализации, а също така може да информира за аларма дистанционен център и да съхранява информация на настъпилите събития.  Чрез специално предназначени програмни продукти, контролният панел може да бъде конфигуриран да реагира по определен начин и да изпълнява специфични функции при настъпили събития. ... още информация

 Съвременните контролни панели притежават разнобразни характеристики, някои от които са задължителни за всички. Задаването на различни опции е един от основните фактори, които правят пожарните централи подходящи за използване в различни по предназначение и размер обекти, а също така са основното средство за повишаване конкурентоспособността им. Контролните панели се подразделят на две групи в зависимост от типа на системата, за която са предназначени:

Конвенционални пожароизвестителни панели

Аналогово адресируеми пожароизвестителни панели

Рипитерни панели

Рипитерните панели (рипитери) са предназначени да дават сигнали за функционирането на системата във всеки един момент, като повтарят индикациите на контролните панели. За разлика от последните, към рипитерните панели не могат да бъдат свързани пожароизвестителни устройства и модули, тъй като те не поддържат конвенционални зони/адресируеми кръгове.

Използването на рипитерни панели предоставя възможност в охранявания обект да се обособят допълнителни пунктове, които дават информация за пожароизвестителната система и евентуално могат да извършват контрол върху нея. Те са на по-ниска цена от контролните панели и следователно предлагат по-икономично решение от използването на допълнителни контролни панели. ...още информация

Рипитерни панели за централи Matrix на Paradox Hellas

K3200 Конвенционални рипитерни панели за Kentec K3000

Рипитери Sigma CP-R

Рипитерни панели за адресируеми централи Syncro/Syncro AS

Рипитерни панели NSC

Мимически панели

Това са специален вид панели, чрез които се прави визуализация на състоянието на пожароизвестителната система и се обозначава точното място на възникнало алармено събитие.

Това става чрез използването на специална архитектурна подложка за отделен етаж, снабдена с LED индикатори, указващи местата, на които са поставени пожароизвестителни устройства. Индикаторите светят в червено при пожар, а при Неизправност в системата – в жълто. Някои мимически панели дават възможност индикаторите да бъдат конфигурирани чрез софтуер да сработват при определени условия.

Мимически панели Kentec

Мимически панели NSC