ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
Марка Серия
Модел
Брой детектори на зона
Контролируеми изходи
Сиренни изходи
Захранване/ Батерии
LCD
Повторителен панел / Рипитер
Възможност за разширяване
1 зонови
Terofire Saffire 
30
2 2
2x2.2Ah/12V
не
не
не
2 зонови
Terofire Saffire 
30
2 2
2x2.2Ah/12V
не
не
не
Kentec Sigma CP
32
2 2
2x7Ah/12V
не
7 бр.  K01020 M2
не
4 зонови
Kentec Sigma CP
32 2 2
2x7Ah/12V
не
7 бр.  K01040 M2
Paradox
Hellas Matrix2000
20
1 1
2x7Ah/12V
не
MA.004.RP
Добавя 8 зони
4 релейни изхода
8 релейни изхода
Платка за сградна автоматизация
Модул RS232/RS485
Terofire Saffire 
30
2 2
2x2.2Ah/12V
не
не
не
Terofire Multizone
20
2 2
2x7Ah/12V
да 
не
не
6 зонови
Terofire Saffire 
30
2 2
2x2.2Ah/12V
не
05-0000
не
Terofire Multizone
20
2 2
2x7Ah/12V
да 
не
не
8 зонови
Kentec Sigma CP
32 
2 2
2x7Ah/12V
не
7 бр.  K01080 M2
Paradox
Hellas Matrix2000
20
1 1
2x7Ah/12V
не
MA.008.RP
Добавя 8 зони
4 релейни изхода
8 релейни изхода
Платка за сградна автоматизация
Модул RS232/RS485
Terofire Saffire 
30
2 2
2x7Ah/12V
не
не
не
Terofire Multizone
20
2 2
2x7Ah/12V
да 
не
12 зонови
Серия 3000
20
3 2
2x7Ah/12V
не
K32120 01
Paradox
Hellas Matrix2000
20
1 1
2x7Ah/12V
не
MA.008.RP
Добавя 8 зони
4 релейни изхода
8 релейни изхода
Платка за сградна автоматизация
Модул RS232/RS485
Terofire Saffire 
30
2 2
2x7Ah/12V
не
05-0000
не
Terofire Multizone
20
4 4
2x7Ah/12V
да 
01-0050
не
16 зонови
Серия 3000
20
5 2
2x7Ah/12V
Paradox
Hellas Matrix2000
20
2x7Ah/12V
не
MA.016.RP
Добавя 8 зони
4 релейни изхода
8 релейни изхода
Платка за сградна автоматизация
Модул RS232/RS485
Terofire Multizone
20
4 4
2x9Ah/12V
да 
01-0050
20/24 зонови
Paradox
Hellas Matrix2000
20
1 1
2x7Ah/12V
не
MA.020.RP
Добавя 8 зони
4 релейни изхода
8 релейни изхода
Платка за сградна автоматизация
Модул RS232/RS485
Paradox
Hellas Matrix2000
20
1 1
2x7Ah/12V
не
MA.024.RP
Добавя 8 зони
4 релейни изхода
8 релейни изхода
Платка за сградна автоматизация
Модул RS232/RS485
Серия 3000
20
5 2
2x7Ah/12V
не
 
Terofire Multizone
20
4 4
2x24Ah/12V
да 
01-0050
 
32 зонови
Серия 3000
20
7 2
2x7Ah/12V
Terofire Multizone
20
4 4
ask
да 
01-0050
40 зонови
Серия 3000
20
7 2
2x7Ah/12V
   
Terofire Multizone
20
4 4
ask
да 
01-0050
 
48 зонови
Серия 3000
20
9 2
2x7Ah/12V
Terofire Multizone
20
4 4
ask
да 
01-0050