ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни панели и рипитери>> Модули за разширение на базовата функционалност на контролни панели Paradox Hellas

Модули за Paradox Hellas

Модул за добавяне на зони MEZ-8

С помощта на този продукт към контролен панел с 4 или 8 зони могат бъдат добавени 8 допълнителни зони, като има възможност да се използват до 2 такива модула (16 допълнителни зони). Действието и характеристиките на добавените зони са напълно идентични с останалите зони. Към клемите на всички зони се свързват съпротивления 4K7. Консумацията на модула в режим на покой е 40mA, а при аларма - 85mA.

 Релеен модул 4 релета MER-4

Този модул предоставя възможност да се добави по един релеен изход на зона към контролен  панел Matrix 2004, а също така панела да се използва като гасителен чрез „кръстосване на зоните” („крос-зонинг”). Модулът може да се използва за управление на климатични инсталации, вентилатори, асансьори и противопожарни врати, както и за добавяне на конвенционални зони вместо модула MEZ-8. Към клемите на всички зони се свързват съпротивления 4K7. Консумацията на модула в режим на покой е 10mA, а при аларма - 75mA.

Релеен модул 8 релета MER - 8

Релейният модул за 8 релета е конструиран с цел да предостави на контролния панел Matrix 2008 по един  релеен изход на зона и възможност за гасене чрез кръстосване на зоните. Освен това MER-8 може да бъде използван за добавяне на 8 конвенционални зони вместо модула MEZ-8, без да се изисква броят на релейните изходи да бъде равен на броя на зоните. Към клемите на всички зони се свързват съпротивления 4K7. Консумацията на модула в режим на покой е 20mA, а при аларма - 130mA.

Модул за сградна автоматизация MES 4

Този модул е снабден с 4 релета, които могат да бъдат използвани за контрол и автоматизация - климатизация, вентилация, асансьори, пожарни врати, оповестителни системи и др. Първите две релета се задействат веднага с активирането на зона от панела. Останалите две се задействат 10 сек. преди активирането на релето за гасене за 2 кръстосани зони. Консумацията на модула в режим на покой е 10mA, а при аларма - 75mA.

Модул MRS-232

MRS-232 e модул, който се използва за свързване на панели Matrix 2000 с локален компютър чрез неговия сериен порт. Той позволява мониторинг и контрол на системата от PC, на който е инсталиран специализиран софтуер ViewMatrix, работещ с Windows. Софтуерът симулира клавиатурата и настройките на контролния панел на монитора на компютъра. Модулът MRS-232 също така осигурява използването на серийна връзка RS-485 за свързване на до 7 броя пълнофункционални рипитери към контролен панел от серията Matrix 2000.

TCP/IP модул

Този модул може да бъде свързан към RS-485 порт, MRS-232 модул или директно към основната платка на контролния панел. Той осигурява отдалечен достъп чрез интернет и контрол в реално време на контролен панел Matrix 2000. Визуализацията и контролът се осъществяват чрез софтуера ViewMatrix. TCP-IP модулът е защитен от непозволено използване. Свързването на модула към MRS-232 намалява максималния брой рипитерни панели, които могат да бъдат добавени към един контролен панел.