ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Специализирани модули>>

Специализирани модули

За разширение на пожароизвестителните системи се използват различни видове модули. Разширение може да се осъществи, както при адресируемите, така и при конвенционалните системи, като последните са с много по-големи възможности в това отношение.

Голяма част от модулите са входни и позволяват включването към системата на допълнителни устройства и наблюдение на състоянието им. Модулите от другия вид са изходни, снабдени с релейни контакти, с които могат да се управляват различни изпълнителни устройства. Модулите могат да комбинират в себе си и двете функции (наблюдение и контрол), като включват едновременно входове и изходи (входно-изходни модули).

Модулите могат да бъдат използвани, като се интегрират в контролния панел или се монтират на кабелните линии. При конвенционалните системи най-често се използват модули, които се поставят в контролния панел (различни видове платки). Адресируемите системи използват модули и от двата вида – за монтаж в контролния панел или на адресируемия кръг.

Разширителни модули за конвенционални контролни панели

За конвенционални контролни панели Paradox Hellas

За конвенционални контролни панели Kentec Sigma CP и K3000

Разширителни модули за адресируеми контролни панели

За адресируеми панели Kentec Syncro

За адресируеми панели Kentec Syncro AS

За адресируеми панели NSC Solution F1

За адресируеми панели NSC Solution F2

Адресируемите модули най-често се използват за: добавяне на конвенционални детектори към кръга; добавяне на сирени; свързване към други устройства, като магнитни фиксатори за врати, захранващи блокове и др.; контрол на устройства, инсталации и системи;

Значението на модулите за разширението на ПИС и добавяне към нея на различни функции е много голямо. Те спестяват разходи за окабеляване, а при добавянето на конвенционални устройства се спестява и от стойността при използването на по-скъпите адресируеми устройства.

Аналогов адресируем модул с два входа CHQ-DIM

Аналогов адресируем модул с два релейни изхода CHQ-DRC

Аналогов адресируем модул с два сиренни изхода CHQ-DSC

Аналогов адресируем модул с една конвенционална зона CHQ-SZM

Аналогов адресируем модул с две конвенционални зони CHQ-Z

Аналогов адресируем модул с две конвенционални зони за взривозащитени устройства CHQ-Z(IS)

Аналогов адресируем модул с един релеен изход CHQ-MRC