ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни панели и рипитери>> Разширителни модули за пожароизвестителни контролни панели Kentec>>

Разширителни модули за пожароизвестителни контролни панели Kentec

За разширение  на базовата функционалност на пожароизвестителни контролни панели Kentec може да се използват следните модули:

За конвенционални пожароизвестителни контролни панели:

Сиренен модул K461/S461

Съвместим е с всички конвенционални контролни панели от серията Sigma CP  с версия на софтуера 3.0 или по-нова.  Модулът се характеризира с:

 • Двужилна серийна връзка с контролният панел -  позволява платката да бъде изнесена извън контролният панел на удобно за инсталатора/проектанта място.

 • До 7 сиренни модула към една система. Версии със захранване 230V AC или 24V DC 

 • Възможност да се конфигурират като зонова, 2-степенна или обща аларма

 • Всички изходи се следят за късо съединение или отворена верига

 • Индивидуална индикация за късо съединение или отваряне на зоната

 • Пълен мониторинг на модула от контролният панел

 • Може да бъде свързана към серийния бъс със спомагателни модули или репитри

 • До 8 сиренни изхода(0.5A за всеки)

 • Вход за следене на състоянието на външни захранващи модули

 • Може да бъде монтирана в кутията на контролния панел или изнесено в самостоятелна кутия

 • Общата дължина на кабела от главния панел до последният репитер не трябва да надвишава 1200 м.

Конролери за сиренни изходи

Контролните устройства за сиренни изходи осигуряват допълнителен контрол и захранване за сиренни изходи, когато сиренните вериги на контролния панел са недостатъчни или е необходимо допълнително захранване за сирените. Те се свързват към конвенционални сиренни изходи и при неизправност в тези изходи и захранването се появява индикация върху контролния панел.

Всички контролери разполагат със самостоятелно PSU, захранвано от електрическата мрежа и с място за 7Ah батерии. Предвидени са и индикатори за състоянието на захранването и на сиренните изходи. Предлагат се в самостоятелна кутия с визията на контролните панели Sigma CP в различни варианти - 2, 4 или 6-канални:

Модели Описание Захранване PSU Батерия Размери (mm)
K1725203 контролер, 2 канала 230V AC 4.0A 7Ah 500x355x108
K1725403 контролер, 4 канала 230V AC 4.0A 7Ah 500x355x108
K1725603 контролер, 6 канала 230V AC 4.0A 7Ah 500x355x108

 

Допълнителна платка Sigma K580

Допълнителната платка Sigma е съвместима с контролните панели Sigma CP и рипитерите Sigma CP-R, поддържащи софтуерна версия V2.0  или по-висока. Те се свързват чрез 2-проводна RS-485 връзка към контролни панели Sigma CP, като към тях могат да бъдат свързани и рипитери. До 7 броя такива платки или комбинация от  допълнителни платки, сиренни платки и рипитери могат да бъдат свързани, като общата дължина на свързващия кабел от контролния панел до последния рипитер не трябва да превишава 1200m.

Допълнителната платка Sigma разполага с общи изходи за пожар и Неизправност, зонални изходи за пожар, релейни контакти без напрежение за дистанционно управление на други системи, мимически панели и индустриално оборудване. Предлага се във варианти със захранване от 230V AC (изискват само една двупроводна връзка от контролния панел) или 24V DC (изискват две двупроводни връзки – за захранване и за предаване на данни). Може да бъде доставена и в самостоятелна кутия.

 

За адресируеми пожароизвестителни контролни панели:

Мрежова карта Syncro Net K555

С помощта на този модул е възможно е да бъде изградена мрежа от максимум 64 контролни панели и рипитери Syncro и Syncro AS, позволяваща информацията от един панел да бъде предавана на останалите и при настъпило събитие от един панел да се контролират и останалите в мрежата. За целта се изисква мрежова карта K555 за всеки панел в мрежата и двупроводна серийна RS-485 връзка с максимална дължина 1200m. Чрез конфигурационния софтуер Loop Explorer на Kentec контролните панели и рипитери в мрежа могат да бъдат програмирани да отговарят по определен начин на различни събития в системата, като от всеки панел могат да бъдат извършвани различни действия, да се активират тестови режими и блокировки. Мрежата защитава от загуба на информация вследствие на неизправност, предизвикани от късо съединение или отворена линия. При неизправност в системата те се изолират и мрежата се разделя на по-малки мрежи, които работят самостоятелно. Консумацията на ток на мрежовата платка е 40mA.

Комуникационен модул K556

Комуникационният модул K556 предоставя възможност за отдалечена връзка с контролен панел чрез PSTN телефонна линия. Той се монтира в контролния панел и се предлага с всички необходими кабели и връзки за бърз монтаж.
Освен комуникационен модул, за отдалечена връзка с контролния панел се изисква софтуер Loop Explorer (версия 3.0 или по-висока), инсталиран на компютър, снабден с регистриран донгъл B2158 за паралелен порт или B2158USB за USB версия.
Свързвайки се с контролния панел от отдалечено място, потребителят може да се информира за състоянието на системата, да проследи настъпилите събития, да осъществи контрол чрез интерфейса на виртуалния панел или да направи конфигурации по панела. Консумацията на ток на комуникационния модул е 50mA.

Входно-изходен модул MIOU

Модулът MIOU разполага с 8 оптически изолирани входа и 8 сухи контакта, всеки от които може да бъде нормално отворен, нормално затворен или тип отворен колектор. Той заема по-малко от 20% от пространството, изискващо стандартните входно-изходни модули и замества големите и скъпи кутии, които се използват за такива приложения.

MIOU намира приложение, когато се налага да бъдат използвани повече на брой входове/изходи и поддържа единствено Hochiki ESP протокол. Монтира се на DIN-релса и се предлага с кутии с/без самостоятелно захранване 750mA.

16 Входно-изходен модул LIOU Lite

LIOU Lite осигурява 4 входа и 4 изхода за адресируем кръг Hochiki и е поместен в компактна кутия. Може да замести до 4 адресируеми модули, заемайки пространството за един стандартен модул. Идеален е за приложения, когато е необходимо да бъдат използвани повече на брой входове/изходи в ограничено пространство.

Модулът може да бъде адресиран чрез ръчния програматор на Hochiki, като му се зададе адрес от 1 до 127. Всички входове и изходи могат да бъдат конфигурирани за различни действия чрез софтуерът  Loop Explorer. LIOU Lite е с вграден изолатор на късо съединение, което допълнително спестява разходи и пространство. Поддържа единствено Hochiki ESP протокол и се предлага в кутии с/без самостоятелно захранване 750mA.

16-канален входно-изходен модул K560

Този модул дава възможност за добавяне и следене състоянието на допълнителни устройства, като по този начин се осигурява изключително гъвкава система с различни видове входове и изходи, способна да задоволи нуждите на всякакви обекти.
    Модулът може да бъде свързан към контролен панел Syncro AS/Syncro чрез RS-485 връзка с дължина максимум 1200m. Може да бъде монтиран и в самия контролен панел. Към един контролен панел могат да бъдат добавени до 32 броя 16-канални входно-изходни модули (до 512 допълнителни входа/изхода) или те да бъдат комбинирани с релейни модули, модули за сиренни изходи и конвенционални зони.
    K560 е снабден с оптически изолирани входове и изходи „Оpen collector”. Всеки от каналите на този модул може да бъде конфигуриран като отделен вход или изход, да осъществява разнообразие от входни действия или да отговаря на различни видове изходни сигнали. Намират приложение и при мимическите панели и като входове за индустриално оборудване. Консумацията на модула в нормално състояние е 20mA.

Модул 8 релейни изхода K547

Гъвкавостта на пожароизвестителната система Syncro може да бъде повишена допълнително чрез добавяне на релеен модул K547, снабден с 8 сухи релейни контакти.
До 32 релейни модула могат да бъдат свързани към RS-485 връзка на контролен панел Syncro/Syncro AS, осигурявайки до 256 допълнителни релейни изходи. Те могат да бъдат комбинирани и с 16-канални входно-изходни модули, 6-канални сиренни модули и модули с 4 конвенционални зони, давайки по този начин възможност на системата Syncro да задоволи всякакви изисквания.
Модулът може да бъде монтиран и в самия контролен панел.Тези платки се използват при необходимост от повече релейни изходи - например за сигнализиране към други системи или контрол на индустриално оборудване. Всички изходи могат да бъдат програмирани самостоятелно да реагират по определен начин на настъпили събития.

Модул за 6 сиренни изхода К546

Към пожароизвестителната система Syncro могат да бъдат добавени допълнителни сиренни изходи чрез модули K546. Те разполагат с 6 наблюдаеми сиренни изхода, 2 оптически излолирани входа и 2 сухи релейни изхода.
     До 32 броя сиренни платки могат да бъдат свързани към серийната връзка RS-485 на контролния панел, като по този начин се добавят максимум 192 допълнителни сиренни изхода с 64 общи входа и 64 общи изхода. Те могат да бъдат комбинирани и с 16-канални входно-изходни модули, 8-релейни платки или модули с 4 конвенционални зони с цел разширяване на системата Syncro, така че тя да може да удовлетвори различни изисквания за обектите. Модулът може да бъде монтиран и в самия контролен панел.
    Всеки от сиренните изходи може да бъде програмиран самостоятелно да реагира по определен начин спрямо настъпили събития.  Консумацията на модула в нормално състояние е 30mA.

Модул за 4 конвенционални зони K545

     Чрез този модул става възможно добавянето на конвенционални устройства към адресируема пожароизвестителна система Syncro. Поддържа 4 конвенционални зони, всяка от които позволява свързването на до 30 конвенционални детектора. С помощта на този модул, вече изградена конвенционална система може да бъде свързана към модерна аналогово адресируема система и мрежа.
    Модулът осигурява 4 наблюдаеми конвенционални линии, 2 наблюдаеми сиренни изхода,  релейни контакти за пожар и Неизправност, вход за Неизправност на самостоятелно захранване. Режим Fail safe позволява задействането на сиренните изходи и пожарните контакти от входовете, ако връзката с контролния панел Syncro бъде прекъсната.
    До 32 броя модули с конвенционални зони могат да бъдат свързани към серийната връзка RS-485 на контролния панел, като по този начин се добавят до 128 конвенционални зони с 64 сиренни изхода. Те могат да бъдат комбинирани и с 16-канални I/O модули, 8-релейни платки или сиренни модули с цел разширяване на системата Syncro, така че тя да може да удовлетвори различни изисквания за обектите.
    Модулът може да бъде монтиран и в самия контролен панел. Всички изходи могат да бъдат конфигурирани самостоятелно да реагират по определен начин на настъпили събития. Консумацията на модула в нормално състояние е 70mA.       

Кутия за входно-изходни модули

 С помощта на тази кутия инсталаторът може да състави самостоятелен панел, съдържащ входно-изходни модули с или без захранване. В стандартната кутия за модули Syncro могат да се поставят до 3 броя от всички видове входно-изходни модули Syncro без самостоятелно захранване и 2 модула в случай, че се предвижда захранване.

Кутията е с дизайн и цвят, подобни на контролните панели и рипитери Syncro и Syncro AS. Тя е лесна за инсталиране, капакът може да се отстранява безпроблемно, снабдена е с LED индикатори бърху лицевия панел и осигурява място за батерии. Налични са следните модели:

Модел

Описание

K16001M2

Syncro I/O кутия, без захранване

K16750M2

Syncro I/O кутия, със захранване 750mA

K16250M2

Syncro I/O кутия, със захранване 2.5A

K16400M2

Syncro I/O кутия, със захранване 4.0A

 

Адресируем контролер за сирени

Адресируемият контролер Syncro осигурява допълнителен контрол и захранване за сиренни изходи, когато сиренните вериги на контролния панел не достигат или когато е необходимо допълнително захранване за тях.

Този контролер се състои от PSU и адресируем модул за управление на 2, 4 или 6 сиренни изхода, поставени в метална кутия със заключване, съответстваща на визията на контролните панели Syncro. В кутията е осигурено място за 2 батерии до 7 Ah. Предвидени са и индикатори за състоянието на захранването, а при Неизправност в захранването сигналът се предава на контролния панел Syncro. Изходите на контролера са изцяло програмируеми и може да се използват за управление на други части от системата, където са необходими наблюдаеми изходи. Налични са следните модели контролери с протокол Hochiki ESP:

Модел

Протокол

Сиренни изходи

PSU

H1725203

Hochiki ESP

2

2.5A

H1725403

Hochiki ESP

4

4.0A

H1725603

Hochiki ESP

6

4.0A

 

Вандалоустойчив капак за контролни панели и рипитери K18002

 Вандалоустойчивият капак за контролни панели и рипитери е подходящ за публични сгради, за които достъпа до контролния панел или рипитера трябва да е ограничен, за да се избегнат повреди и непозволена работа със системата. Иработен е от заварена ламарина и разполага с отвор за лицевия панел на контролното табло и със заключваща се врата, което го прави много сигурен.

Контролните панели могат да бъдат доставени с такъв капак или той допълнително да бъде монтиран към кутията на панела. Може да бъде поръчан и в друг цвят, освен стандартния сив. Съвместим е с всички панели серии Syncro AS (кутия размер M2), Sigma CP, Sigma CP-R и Sigma XT.