ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Адресируеми пожарни известителни панели NSC>> Модули за модулни адресируеми пожароизвестителни панели NSC

Модули за модулни адресируеми пожароизвестителни панели NSC

Модули за Solution F1

Лицев панел 19” за  96-зонова LED индикация (B01200-00)

Този продукт с много атрактивен дизайн се използва като панел за добавяне на LED-зонова индикация. До 3 броя 32 LED-зонови модула B01220-00 (общо 96 зони за индикация) могат да бъдат инсталирани зад този лицев панел. Ленти с текстове и числа могат да бъдат поставени допълнително върху панела за описание и идентифициране на зоните.

32-зоновите LED модули B01220-00 се поръчват отделно.

 

32-LED зонов модул - модел B01220-00

Представлява  LED-модул с 32 червени / 32 жълти LED-индикатори за зонова индикация. Монтира се зад панел за LED-зонова индикация, като отделните LED-индикатори могат да се програмират. Към един контролен панел  Solution F1 могат да бъдат добавени до  192 зони LED-индикатори, за което се изискват 2 броя лицеви панела за LED-зонова индикация B01200-00.

Вграден принтер с RS-232 интерфейс и захранване - модел B01230-00

Този принтер може да бъде монтиран в кутии B1 и B2 и се свързва с контролен панел Solution F1 чрез собствен RS-232 интерфейс. Представлява термичен принтер с 24 символа на ред, включващ контролер и захранване, RS-232 интерфейс и памет 8 k RAM за бързо предаване на данни. Има възможност за поръчка на допълнителни ролки хартия за принтера.

 Loop модули - добавят адресни кръгове

Loop-модулът наблюдава всеки кръг за късо съединение и отворена линия. Разполага със свободно програмируеми зони, 8 свободно програмируеми O/C изхода и  Fail-safe режим в случай на повреда на микропроцесора.

Loop-модул за контролни панели Solution F1- модел B01260-00

Този модул дава възможност за добавяне на два адресируеми кръга към контролен панел  Solution F1 и е напълно съвместим с ESP устройствата на Hochiki .

Поддържа 2 кръга Hochiki ESP устройства

Продуктът поддържа 2 кръга, като към всеки кръг могат да бъдат свързани до  127 броя детектори / ръчни бутони / сирени / модули Hochiki ESP протокол. Допълнително могат да бъдат добавени до 127 броя основи-сирени над предвидените 127 адреса. Максималната дължина на кабела за кръга е 3 500 m (кабел JY-(ST)Y-2x2x0,8)

Loop-модул за контролни панели Solution F1 - модел B01265-00

Поддържа 2 кръга  Apollo устройства

Този модул дава възможност за добавяне на два адресируеми кръга към контролен панел  Solution F1 и е напълно съвместим с всички адресируеми устройства на Apollo.

Продуктът поддържа 2 кръга, като към всеки кръг могат да бъдат свързани до  126 броя детектори / ръчни бутони / сирени / модули Apollo протокол. Максималната дължина на кабела за кръга е 3 500 m (кабел JY-(ST)Y-2x2x0,8).

Loop-модул за контролни панели Solution F1 - модел B01270-00

Поддържа 2 кръга Hochiki ESP устройства. Този модул е необходим според стандарта EN-54, когато към контролния панел са свързани повече от 512 устройства.

Модулът разполага с двоен микропроцесор, оперативна памет и RAM, което позволява всички функции на системата да бъдат контролирани в случай на повреда на микропроцесора.

Продуктът е съвместим с всички ESP устройства и поддържа 2 кръга, като към всеки кръг могат да бъдат свързани до  127 броя детектори / ръчни бутони / сирени / модули ESP Hochiki протокол. Максималната дължина на кабела за кръга е 3 500 m (кабел JY-(ST)Y-2x2x0,8).

Loop-модул за контролни панели Solution F1 - модел B01275-00

Поддържа 2 кръга Apollo устройства. Този модул е необходим според стандарта EN-54, когато към контролния панел са свързани повече от 512 устройства.

Модулът разполага с двоен микропроцесор, оперативна памет и RAM, което позволява всички функции на системата да бъдат контролирани в случай на повреда на микропроцесора.

Продуктът е съвместим с всички адресируеми Apollo устройства и поддържа 2 кръга, като към всеки кръг могат да бъдат свързани до  126 броя детектори / ръчни бутони / сирени / модули Apollo протокол. Максималната дължина на кабела за кръга е 3 500 m (кабел JY-(ST)Y-2x2x0,8).

Модул за конвенционални зони за контролни панели Solution F1 - модел B01300-00  Поддържа 8 конвенционални зони.

Този модул дава възможност за добавяне на максимум 8 конвенционални зони и поддържа почти всички съществуващи конвенционални устройства. Според  VdS стандарта към една зона се свързват до 32 устройства. Модулът разполага с 8 свободно програмируеми O/C изхода и  Fail-safe режим в случай на повреда на микропроцесора

.

 Модул за конвенционални зони за контролни панели Solution F1 - модел B01310-00  Поддържа 8 конвенционални зони.

Модулът разполага с двоен микропроцесор, оперативна памет и RAM, което позволява всички функции на системата да бъдат контролирани в случай на повреда на микропроцесора.

Този модул дава възможност за добавяне на максимум 8 конвенционални зони и поддържа почти всички съществуващи конвенционални устройства. Според  VdS стандарта към една зона  се свързват до 32 устройства. Модулът разполага с 8 свободно програмируеми O/C изхода и  Fail-safe режим в случай на повреда на микропроцесора.

Универсален релеен модул  8 релета - модел B01330-00

Подходящ е за контролни панели Solution  F1 и Solution  F2. Поддържа  8 програмируеми сухи контакта (250V/5A) и се активира чрез O/C изходите на  loop-модула или платката за конвенционални зони.

 

Допълнителен CPU модул P040-xx за контролни панели Solution F1 - модел F20040-11

Този модул се добавя допълнително към основната платка. Необходим е според стандарта EN54, ако към контролния панел са свързани повече от 512 устройства.

 

Интерфейс за пожарогасителни системи според стандарта  VdS - модел B01340-00

Поддържа 8 изхода за гасене.

 • Включва 8 релейни изхода за активиране на гасителния панел

 •  8 входа за наблюдение на гасителния панел

 • Инсталира се в контролен панел Solution F1

Мрежови софтуер за контролни панели Solution F1 - модел B01345-00

Използва се с мрежова карта ARCNET

 • Multi-Master мрежови софтуер за предаване на данни

 • Достъпът чрез ARCNET мрежова карта

 • Организиране на всички зони и детектори в мрежата; напр. индикация и задействане на всички зони и детектори

 • Чрез конфигурационния софтуер организирането може да бъде ограничено до определени зони и детектори

 • Използва се един софтуер за цялата мрежа

ARCNET мрежова карта за контролни панели Solution F1 - модел B01350-00

 • Поставя се в слот на основната платка на контролен панел Solution F1

 •  Чрез нея се осъществява връзката с multi master система, включваща до 128 панела

 • Изключително висока степен на надеждност

Отдалечен контрол / Конфигуриране на контролни панели Solution F1 и Solution F2

Аналогов телефонен модем за дистанционен контрол чрез софтуера  за контролни панели Solution F1/F2 - модел B01370-00

Поддържа се от конфигурационния софтуер и е възможно чрез него да се контролира и анализира състоянието на панела чрез телефонен модем. Монтира се  на слот  към контролния панел. Захранва се директно от контролния панел. Скорост на трансфер 55.6 Kbps

 

ISDN телефонен модем за софтуер за отдалечен контрол на Solution F1 и Solution F2 – модел B01373-00

 • С помощта на конфигурационния софтуер и модема е възможно да се оперира с контролния панел и да се анализират данните

 • Поставя се в слот на основната платка

 • Захранва се от основната платка

Конфигурационен софтуер за Windows - модел B01395-00

 • Софтуерът е базиран на Windows Explorer и с него се борави много лесно и бързо

 • За конфигуриране на детектори, зони, входове, изходи, кръгове и зони

 • За анализиране на аналогови и статистически данни / история на събития

Софтуер за отдалечен контрол на Solution F1 – модел B01396-00

 • Използва се с модем B01370-00 или B01373-00 (модемите се поръчват отделно)

 • Използва се с конфигурационен софтуер за Windows B01395-00

 • За конфигуриране на детектори, зони, входове, изходи, кръгове и зони

 • За анализиране на аналогови и статистически данни / история на събития

Метални кутии за контролни панели Solution F1

Метална кутия, тип A : максимум 6 кръга / 24 конвенционални зони

Метална кутия A1 за контролни панели Solution F1 – модел B01400-00

За панели с максимум 6 кръга / 24 конвенционални зони и място за 2 броя батерии   18 Ah / 12 V

 •  Не съдържа електронни компоненти

 •  Подходяща за стандартната конфигурация на контролни панели Solution F1-6

 •  Възможност за заключване

Метална кутия A2 за контролни панели Solution F1 – модел B01405-00

Капакът е подходящ за максимум 96-зонова LED индикация, за панели с максимум 6 кръга / 24 конвенционални зони и място за 2 броя батерии 18 Ah / 12 V

 • Не съдържа електронни компоненти

 • Подходяща за стандартната конфигурация на контролни панели Solution F1-6

 •  Възможност за заключване

 

Метални кутии, тип B : максимум 12 кръга / 48 конвенционални зони

Метална кутия  B1 за контролни панели Solution F1 – модел B01410-00

За панели с максимум 12 кръга / 48 конвенционални зони и място за 2 броя батерии 40 Ah / 12 V

 • Не съдържа електронни компоненти

 •  Подходяща за стандартната конфигурация на контролни панели Solution F1-6 или Solution F1-18

 •  Възможност за заключване

 

Метална кутия B2 за контролни панели Solution F1 – модел B01415-00

Капакът е подходящ за максимум 96-зонова LED индикация, за панели с максимум 12 кръга / 48 конвенционални зони и място за 2 броя батерии 40 Ah / 12 V

 • Не съдържа електронни компоненти

 • Подходяща за стандартната конфигурация на контролни панели Solution F1-6 или Solution F1-18

 •  Възможност за заключване

Метални кутии, тип C : максимум 18 кръга / 72 конвенционални зони

Метална кутия C1 за контролни панели Solution F1 – модел B01420-00

За панели с максимум 18 кръга / 72 конвенционални зони и място за 2 броя батерии 65 Ah / 12 V

 • Не съдържа електронни компоненти

 • Подходяща за стандартната конфигурация на контролни панели Solution F1-6 или Solution F1-18

 •  Възможност за заключване

Метална кутия C2 за контролни панели Solution F1 – модел B01425-00

Капакът е подходящ за максимум 192-зонова LED-индикация, за панели с максимум 18 кръга / 72 конвенционални зони и място за 2 броя батерии 65 Ah / 12 V

 • Не съдържа електронни компоненти

 • Подходяща за стандартната конфигурация на контролни панели Solution F1-6 или Solution F1-18

 • Възможност за заключване

 

Модули използвани само за Solution F2

Loop-модул 1 кръг, модел B01100-00

Този loop-модул дава възможност за добавяне на един допълнителен адресируем  кръг към контролен панел Solution F2 и поддържа Hochiki ESP и Apollo протоколи.

Към кръга могат да бъдат свързани 127 броя детектори, ръчни бутони, сирени и модули Hochiki ESP протокол (126 бр. Apollo протокол). Ако се използва Hochiki’s ESP протокол допълнително могат да бъдат добавени 127 броя основи-сирени над предвидените 127 адреса.

Входно-изходен модул, модел B01110-00

Модулът може да бъде използван като универсален I/O модул или като интерфейс за връзка с периферни устройства за Пожарната служба. Към него могат да бъдат свързани периферни устройства като контролен панел за пожарната служба, комуникатор и Каса за съхранение на ключове.

Този модул осигурява :

 • 3 програмируеми сухи релейни контакти (30V / 1A)

 •  2 програмируеми и наблюдаеми захранвани изхода (напр. за сирени / сигнални лампи)

 • 1 наблюдаем вход (зона)

 • 8 цифрови програмируеми входа

 • 8 цифрови програмируеми изхода

 • 2 захранвани изхода, всеки по 24V DC / 500mA

RS485 интерфейсен модул, модел B01115-00

Интерфейсният модул RS485 осигурява 2 отделни допълнителни RS485 интерфейса. Този продукт може да бъде използван за свързване със система за сградна автоматизация (BMS система) или LCD рипитерни панели. Модулът може да се използва и като допълнителен RS485 интерфейс за връзка с LCD рипитерен панел за Пожарната служба. Програмира се чрез софтуер за Solution F2 и е снабден с 1 захранван изход 24VDC / 500mA.. Максималната дължина на RS485 кабела е 1 200 m.

<< Модулни адресируеми ПИ панели NSC