ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни панели и рипитери>> Конвенционални пожароизвестителни контролни панели Matrix2000

Конвенционални пожароизвестителни контролни панели Matrix 2000, 4-24 зони

Описание и технически характеристики

Серията конвенционални пожароизвестителни контролни панели Matrix 2000 осигурява ранно откриване на пожари в сгради и инсталации, при които се изискват до 24 конвенционални зони. Основните модели, които се предлагат са с 4 зони (Matrix 2004) и 8 зони (Matrix 2008), а с добавянето на платка с 8 допълнителни зони (MEZ-8) панелите могат да бъдат разширени до 12, 16, 20 или 24 зони.

Конвенционалните панели от серията Matrix 2000 са с високо качество и съвместяват множество технически параметри, характерни за контролни панели от по-висок ценови клас. Предлаганите от Matrix 2000 решения обикновено могат да бъдат намерени само при големите и скъпи системи.

Тези контролни панели могат да функционират и като гасителни панели чрез добавянето на релеен модул, кръстосване на зоните и задаване на закъснение на гасенето. Те могат да бъдат използвани също и за незабавна евакуация на хора при критични ситуации, различни от пожар.

Конвенционалните пожароизвестителни контролни панели Matrix 2000 се произвеждат според стандартите BS5839 - част 4 и EN 54 - част 2 и 4, като са сертифицирани за пълна съвместимост с последния. Адаптирането на панелите като гасителни също съответства на необходимите за това изисквания.

Сред по-важните функции на контролни панели Matrix 2000 са:

 • Напомняне за провеждане на седмичен тест
 • Потвърждаване на аларма от зона (Intellizone)
 • възможност за тестване на системата от един човек (One-man test)
 • Ключ за превключване в различни режими
 • Закъснение на локални сирени 
 • Крос-зонинг функция със задаване на закъснение по време - изисква се модул MER-4 / MER-8 (опция)
 • Свързване на до 7 рипитера чрез RS-485 серийна връзка (опция)
 • Свързване на системата и контрол от компютър чрез RS-232 серийна връзка (опция)
 • Свързване чрез TCP/IP модул в LAN/WAN мрежа (опция) Специален софтуерен пакет за контрол и мониторинг на системата от локален или дистанционен компютър (LAN/WAN)
 • Контрол на автоматизации - климатизация, вентилация, асансьори, пожарни врати (изисква се модул за сградна автоматизация MES-4)
 • Запаметяване на събитията в реално време

Лицевият панел на контролните панели Matrix 2000 се състои от клавиатура, ключ за управление и светлинни индикатори за: Захранване (Power), Обща неизправност (General Fault), Неизправност на системата (System Fault), Неизправност на зоните (Zones Fault), Аларма в системата (System alarm), Аларма по зони (Zones Alarm). Панелите позволяват лесно обслужване и контрол на системата чрез три различни нива на достъп - за експлоатация, управление и програмиране. Нивата 1 и 2 позволяват управление чрез клавиатура на лицевия панел, а чрез микросуичове във вътрешността на панела е възможен контрола и програмирането на системата от ниво на достъп 3.

Управлението на системата от клавиатурата се осъществява чрез следните бутони: „Изключване на звуковата сигнализация” (Silence), „Тестване на системата” (System Test). “Нулиране на системата” (“System Reset”), “Изолиране на зони” (“Zones By Pass”). С натискане на бутона “Тестване на системата” се включват светлинните индикатори на клавиатурата, за да се провери дали всички те са в изправност и се активира зумера. Бутонът “Изолиране на зони” се използва за изолиране на някои от зоните в случай, че в сградата се извършват дейности, които могат да предизвикат фалшива аларма или когато свързаните устройства предизвикат някакъв проблем. Всеки държател на предпазител върху основната платка и/или платката на захранването е снабден със светодиоден индикатор, който свети в червено за известяване на изгорял предпазител.

Ключът за управление позволява преминаването на системата в 3 режима на функциониране: Разрешено управление (Control enable), Евакуация (Evacuate), Нулиране (Reset).

За да могат изцяло да бъдат оползотворени възможностите, които предлагат двата основни модела пожароизвестителни табла с 4 и 8 зони (Matrix 2004 и Matrix 2008), сe предлагат няколко вида модули – за добавяне на зони, релейни изходи, рипитери, софтуер за контрол и мониторинг, свързване в LAN/WAN мрежа, възможност за активиране на гасене и включване към сградна автоматизация.

Препоръчва се потребителят периодично да провежда тестове с цел установяване на неизправност на системата. Тестът следва да бъде провеждан чрез задействане на детекторите.

Технически характеристики:

Брой зони

4 или 8

12, 16, 20, 24 (с добавяне на модул MEZ8)

Брой детектори на зона

20

Основно захранване

220Vа.с./50Hz

Захранване, превключваемо

27,6V (3A)

Работно напрежение

24 Vd.c.

Акумулаторни батерии (не са включени)

2 x 7Ah
2 x 2.3Ah (за панел 4 и 8 зони - малка кутия)  

Сиренен изход (с предпазител)

1 x 3A

Зонови сиренни изходи, независими (с предпазител за всяка зона)

0,5A

Изходи при неизправност

 релеен изход - NO, COM, NC

Наблюдаем изход „Обща аларма”

1

Защита от прах и влaга

IP 30

Работна температура

от -5 до +40°C

Зоново EOL съпротивление

4K7

Съпротивление на контролируемите изходи

4K7

Съпротивление при аларма

до 1KΩ

Съпротивление при неизправност

от 0 до 30Ω,

Съпротивление при отстраняване на детектор

от 1KΩ до 2KΩ

Модули за добавяне на зони

MEZ-8, MER-4, MER-8

Модули за възможност за гасене

MER-4, MER-8

Комуникационен модул

MRS-232

Модул за сградна автоматизация

MES-4

Конструкция 

Кутия: 1,2mm заварена листова стомана
Лицев панел: Пластмаса/силиконова клавиатура

Размери, mm (В х Ш х Д)

4 и 8 зонов панел:                 310х450х90

4 и 8 зони (малка кутия):     260х330х90

12 и 16 зонов панел:             480х450х90

20 и 24 зонов панел:             650х450х90

Цвят

Сив

Продуктови варианти

Основните модели на контролните панели от серията Matrix 2000 са с 4 зони (Matrix 2004) и 8 зони (Matrix 2008), а с добавянето на платка с 8 допълнителни зони (MEZ-8) панелите могат да бъдат разширени до 12, 16, 20 или 24 зони.

Съществуват и по-икономични модели с 4 и 8 зони с по-малка кутия и резервно захранване 2 батерии 12V/2.3Ah. Използването на модулите от серията предоставя на контролните панели редица възможности, като гасене, управление на автоматизации, добавяне на рипитери, софтуер и свързване към компютър и LAN/WAN.

Указания за проектиране и монтаж

Всички конвенционални пожароизвестителни системи се окабеляват с кабел със сечение минимум 0.5 mm2.

 Ръководство за инсталация и поддръжка

Съвместими продукти

Конвенционални детектори

Съвместими с контролните панели от серията Matrix 2000 са всички конвенционални устройства, които се предлагат на пазара, включително и конвенционалните продукти на Hochiki.

Конвенционален димооптичен детектор SLR-E3N

Конвенционален термодиференциален детектор DCD-AE3

Конвенционален термодиференциален детектор DCD-CE3

Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 60ºС DFJ-AE3

Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 90ºС DFJ-CE3

Конвенционален отражателен линеен димен детектор тип SRA-ET

Конвенционален линеен димен детектор тип „Бариера" SPC-ET

Конвенционален ръчен пожароизвестител СCP-E

Конвенционалeн пожарен звънец MBF-6EV

Стандартна монтажна основа за конвенционални детектори YBN-R/6

Модули на Paradox Hellas

Модул за добавяне на зони MEZ-8

Релеен модул 4 релета MER-4

Релеен модул 8 релета MER - 8

Модул за сградна автоматизация MES 4

Модул MRS-232

TCP/IP модул

Рипитери

Рипитерни панели от серията Matrix

Софтуер

ViewMatrix

Приложими документи

ISO 9001:2000 на производител
Сертификати: EN54
Декларация за съответствие
Експертно заключение от НСПАБ
Продуктова брошура