ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни панели и рипитери>> Рипитерни панели>> Рипитерни панели за централи Matrix на Paradox Hellas

Рипитери на Paradox Hellas

Рипитерите от серията Matrix 2000 са пълнофункционални устройства, повтарящи индикациите на даден контролен панел в различни места на защитавания обект. Те предоставят същите възможности за контрол като контролните панели. Към всеки панел чрез свързване на MRS-232 модул към основната му платка, могат да бъдат добавени до 7 рипитера. Комуникацията между контролния панел и рипитера се осъществява чрез RS-485 протокол по 4-жилен кабел. Рипитерите Matrix 2000  се предлагат с 4, 8, 12, 16, 20 и 24 зони и имат същата визия като контролните панели. Различават се помежду си само по размера на кутията:

Тегло (kg)/Размери (mm):                4 и 8 зони:        2 kg    / 170(H) x 320(W) x 50(D)

                                                           12 и 16 зони:    2,5 kg / 290(H) x 320(W) x 50(D)

                                                           20 и 24 зони:    3 kg    / 401 (H) x 320(W) x 50(D)

Всеки рипитер предоставя следните функции:

  • Визуална и звукова индикация за всяка зона в режим Пожар/Неизправност
  • Изолиране на зони (ниво на достъп 2 - използва се превключвателя
  • Изключване на звуковата сигнализация (ниво на достъп 2 - използва се превключвателя)
  • Ресетиране (ниво на достъп 2 - използва се превключвателя)
  • Тест функция за LED индикаторите
  • Възможност за задаване на автоматична евакуация (ниво на достъп Level 3 - използва се превключвателя)
  • Автоматично и едновременно предаване на всяко действие, зададено от свързан към един контролен панел рипитер, до самия панел и до останалите свързани към него рипитери