ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни панели и рипитери>> Рипитерни панели>>

Рипитерните панели (рипитери) са предназначени да дават сигнали за функционирането на системата във всеки един момент, като повтарят индикациите на контролните панели.

Рипитерните панели, както и контролните панели  се подразделят на две групи в зависимост от типа на системата, за която са предназначени:

Рипитерни панели за конвенционални контролни панели:

Sigma CP-R

Kentec K3200

Рипитри за Matrix 2000

Рипитерни панели за аналогови адресируеми контролни панели:

Рипитери Syncro Response

Рипитери Syncro View

Рипитери Syncro Focus

Рипитерни панели за Solution F1