ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни панели и рипитери>> Рипитерни панели>> Рипитерни панели за Solution F1

Рипитерни панели за Solution F1

Рипитерен контролен панел за контролни панели Solution F1 – модел B0150000Включва ARCNET интерфейсна платка.
 • Представлява контролен панел без поддръжка на адресируеми кръгове за комуникационната система ARCNET
 • Пълен контрол и индикация на всички контролни панели Solution F1 в мрежа
 • Свързва се към множество главни комуникационни системи до максимум 128 контролни панела
 • „touch” технология и графичен LCD модул
 • Включва ARCNET интерфейсна карта
 • Предлага се в метална кутия за повърхностен монтаж
 • Кодове за достъп за опериране с панела според EN54
 • 3 наблюдаеми изходи, всеки по 24V / 500 mA
 • 3 x RS232 интерфейса / RS485 интерфейс
 • Интерфейс за допълнителен модем за отдалечен контрол (IModule); трансфер на данни чрез аналогов, ISDN или Ethernet модем Дължина на кабела максимум 1200m
 • до 128 панела в мрежа

LCD рипитерен панел с графичен дисплей и RS485 интерфейс, версия на английски език – модел B01520-01


Включва графичен LCD модул за индикация на съобщения за аларма, Неизправност и блокировки; включва зумер
 • Може да бъде свързан директно към RS485 интерфейса на контролния панел
 • Дължина на RS485 кабела максимум 1200m
 • До 63 LCD рипитерни панела могат да бъдат свързани към един контролен панел
 • Не се изисква мрежови софтуер
 • Бутони за скролиране на съобщенията, изключване на зумера и избор на вида на изобразяваните съобщения
 • Данните се предават автоматично от контролния панел
 • Няколко LED индикатора “Включено състояние”, “Аларма”, “Неизправност” и “Блокировка”