ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни панели и рипитери>> Конвенционални пожароизвестителни контролни панели Saffire

Конвенционални пожароизвестителни контролни панели Saffire, 1-12 зони

Описание и технически характеристики

Серията Saffire на английската фирма Terofire включва конвенционални пожароизвестителни контролни панели с микропроцесорно управление за ранно откриване на пожари в сгради, изискващи до 12 конвенционални зони. Панелите от тази серия съответстват на стандарта EN54, част 2 и 4 и са с доказана надеждност на конкурентни цени. Доставят се с 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 зони в 6 подсерии: Saffire 1-2, Saffire 2-6, Saffire 2-6 - влагозащитени, Saffire 8-12 и Saffire 2-8 - сертифицирани от LPCB. Подсерията Saffire 1-2 включва базови характеристики, а останалите подсерии включват и някои допълнителни параметри, освен тези на Saffire 1-2.

Стандартните характеристики на панелите от серията са:

  • бутони “Reset”, “Silence”, “Disable” (за всички панели) и “Test” (за останалите подсерии Saffire)

  • два алармени изхода за аудио-визуални устройства

  • релейни контакти за пожар

  • изход/и за Неизправност в системата

  • светлинна индикация на зоните за Пожар/Неизправност/Деактивиране

  • светлинна индикация за включени сирени, неизправност в процесора/захранването/ заземяването

  • възможност за ръчно управление (“Reset”, “Silence” и “Disable”) чрез едно ниво на достъп

  • превключвател за задействане на бутони и функция “Evacuate”

  • тестване на системата

  • възможност при отстраняване на детектор от неговата основа, ръчните бутони в зоната да продължат да функционират нормално

За активиране на функциите “Reset”(връщане в изходно положение), “Silence”(изключване на алармите) и “Evacuate”(евакуация), трябва да се въведе код за достъп до панела. За тестване на светодиодите, когато панелът не е в алармен режим, се натиска бутона “Reset”. За спиране на сирени/зумер и връщане на системата в нормално състояние след активиране на пожарна аларма, се използват бутоните “Silence” и “Reset”.

Аларменият сигнал се задейства ръчно от превключвателя с влизането в режим “Evacuate”, а за деактивирането му се използва бутона “Reset”.

При неизправност се активира зумера на панела, а в зависимост от причината за нея може да започнат да мигат светлинните индикатори за Неизправност в системата и Неизправност в отделни зони/сирени/устройства. Неизправността може да се дължи на свален детектор, отворена верига/късо съединение в конвенционална зона, изгорели предпазители или повреда в централния процесор.

Технически характеристики:

 

1-2 зони

2-6 зони

8-12 зони

Напрежение на ел. мрежа

240Va.c.

240Va.c.

240Va.c.

Напрежение в системата

28,4Vd.c.

28,4Vd.c.

28,4Vd.c.

Ток в състояние на покой

65mA

95mA

135mA (max)

Ток в състояние на покой, неотстранена повреда

75mA

99mA

99mA

Минимален капацитет на акумулатора (Ah)

2 х 12V/2,2Ah

2 х 12V/3Ah

2 х 12V/7Ah

Напрежение на детектора

20Vd.c.

20Vd.c.

20Vd.c.

Брой на детекторните зони

1, 2

2, 4 и 6

8, 10 и 12

Максимален брой детектори за една зона

30

30

30

Съпротивление при пожар (Ω)

510 ± 200

510 ± 200

510 ± 200

Край на линията (EOL) в детекторната зона (Ω)

3k3

3k3

3k3

Напрежение на алармените изходи

28,4Vd.c.

28,4Vd.c.

28,4Vd.c.

Брой на алармените зони

2

2

2

Максимален ток за алармен изход

200mA

300mA

300mA

Максимален брой сирени за алармен изход

10

16

16

Край на линията (EOL) в алармената зона (Ω)

10k

10k

10k

Тегло (с вкл. батерии)

4,5 kg

5 kg

10 kg

Размери (mm)

234х225х85

285х230х85

335х265х87

 

Продуктови варианти

Серията Saffire включва контролни панели в следните разновидности:

Saffire 1 и 2 зони - включват основни характеристики, като комплект релейни контакти за пожар, изход „Open collector” за Неизправност в системата, светлинни индикации, деактивиране на зони/изключване на сирени, превключвател, режим „Evacuate”. Дават възможност при отстраняване на детектор от неговата основа, ръчните бутони в зоната да подължат да функционират нормално.

05-0010            Saffire, 1 зона
05-0011
           Saffire, 2 зони

Saffire, 2- 6 зони – включват характеристиките на конвенционалните панели Saffire, 1-2 зони, като разполагат и с някои допълнителни такива, като: възможност за тестване на системата от един човек (One man test), допълнителен комплект релейни изходи за пожар, избор на зона с автоматично ресетиране след аларма, вход за смяна на клас и изход 28V/50mA, който се активира при пожар. Модели:

05-0012            Saffire +, 2 зони
05-0013           Saffire, 4 зони
05-0014
           Saffire, 6 зони

Saffire, 2-6 зони, влагозащитени – притежават същите характеристики като конвенционалните панели Saffire, 1-2 зони и Saffire, 2-6 зони, но са снабдени със специална влагозащитена кутия за монтаж. Модели:

05-0021            Saffire, 1 зона
05-0022
           Saffire, 2 зони
05-0023
           Saffire, 4 зони
05-0024
           Saffire, 6 зони

Saffire, 8-12 зонидопълват характеристиките на конвенционалните панели Saffire, 1-2 зони и Saffire, 2-6 зони с още: един релеен контакт за Неизправност в системата и изход 28V/125mA за общо ползване. Предоставят възможност за връзка с рипитери. Модели:

05-0015            Saffire, 8 зони
05-0016
           Saffire, 10 зони
05-0017           Saffire, 12 зони

Saffire, 2-8 зони, сертифицирани – притежават характеристиките на панелите Saffire, 1-2 зони и Saffire, 2-8 зони и са тествани и сертифицирани от LPCB по стандарта EN54, част 2 и 4. Допълнителни техни характеристики са: Delay overide facility, защита от късо съединение на зоните и батериите, изолиране на зони, програмируемо закъснение за външни сирени (0-9 мин). Модели:

05-0054            Saffire, 2 зони
05-0055
          Saffire, 4 зони
05-0056
           Saffire, 6 зони
05-0057
           Saffire, 8 зони

Указания за проектиране и монтаж

Всички конвенционални пожароизвестителни системи се окабеляват с кабел със сечение минимум 0.5 mm2.

 

Ръководство за инсталиране и използване на контролни панели Saffire

Съвместими продукти

Конвенционални детектори

Съвместими с контролните панели от серията Saffire са всички конвенционални устройства, които се предлагат на пазара, включително и конвенционалните продукти на Hochiki.

Конвенционален димооптичен детектор SLR-E3N

Конвенционален термодиференциален детектор DCD-AE3

Конвенционален термодиференциален детектор DCD-CE3

Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 60ºС DFJ-AE3

Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 90ºС DFJ-CE3

Конвенционален отражателен линеен димен детектор тип SRA-ET

Конвенционален линеен димен детектор тип „Бариера" SPC-ET

Конвенционален ръчен пожароизвестител СCP-E

Конвенционалeн пожарен звънец MBF-6EV

Стандартна монтажна основа за конвенционални детектори YBN-R/6

 

Рипитер за контролни панели Saffire 8-12 зони

Рипитерът от серията Saffire се свързва към контролен панел Saffire с 8, 10 или 12 зони, като повтаря неговите индикации в отдалечено място на защитавания обект. Предоставя възможности за светлинна сигнализация на зоните. Модел:

05-0000             Рипитерен панел Saffire

Приложими документи

ISO 9001:2000 на производител
Сертификати: EN54
Декларация за съответствие
Декларация за съответствие с EN54 на контролни панели Saffire
Експертно заключение от НСПАБ
Продуктова брошура