ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни панели и рипитери>> Конвенционални пожароизвестителни контролни панели Kentec K3000

Конвенционални пожароизвестителни контролни панели Серия K3000, 12-48 зони

 Описание и технически характеристики

Серията K3000 на английската фирма Kentec включва конвенционални пожароизвестителни контролни панели с микропроцесорно управление, предлaгащи висока степен на защита за обекти, изискващи от 12 до 48 конвенционални зони.

 За да улеснят работата на потребителя и да осигурят ясна индикация за статуса на системата, панелите от тази серия разполагат с минимален брой бутони за управление и индикатори. Те дават възможност за лесна поддръжка, тестване и ремонт. Панелите K3000 позволяват непрекъсване на конвенционалната зона при отстраняване на вече монтиран детектор, което се постига с използване на активно EOL-устройство или специални монтажни основи. Съвместими са с повечето съществуващи на пазара конвенционални устройства и могат да бъдат използвани за вече изградени пожароизвестителни системи.

 Контролните панели от серията K3000 съответстват на стандарта BS5839-част 4, като надхвърлят изискванията му с допълнителни технически характеристики.

 Стандартните характеристики на панелите от серията са:

 • два алармени изхода за аудио-визуални устройства
 • общи изходи за Пожар и Неизправност
 • допълнителни изходи за добавяне на устройства
 • възможност за изолиране на зони
 • възможност за тестване на системата от един човек (Оne man test)
 • вход за смяна на клас
 • избор на зони за добавяне на ценерови бариери за взривоопасни среди
 • зонални изходи без напрежение
 • опция за добавяне на платка за сиренни изходи
 • възможност при отстраняване на детектор от неговата основа, останалите устройства в зоната да продължат да функционират нормално
 • вграден зумер за звукова сигнализация
 • превключвател за ръчно управление и задействане на функция “Evacuate”
 • светлинна индикация за Пожар/Неизправност/Включена система/Изключена аларма
 • бутони „Изключване на алармата” („Alarm Silence”) и „Връщане в изходно положение/тестване на индикаторите” („Reset & Lamp Test”)

Панела е оборудван с превключвател за промяна на режима. Превключвателят е разположен върху лицевия панел и има три положения: Нормално, Разрешено управление („Control enable”) и Евакуация (“Evacuate”). Когато превключвателят е в положение за Разрешено управление, вграденият зумер издава прекъснат сигнал през няколко секунди, а бутоните за връщане в изходно положение и тест на индикаторите са деблокирани. Когато превключвателят е в положение “Евакуация”, ще бъдат активирани сиренните изходи и ще се включи релето за  допълнителна алармена сигнализация.

Контролният панел дава светлинна индикация за включена система, обща неизправност, пожар/неизправност в дадена зона, изключена аларма. При нормални условия свети само зеленият индикаторът за включена система.  При неизправност индикаторът за включена система изгасва и се включва индикатора за неизправност в системата. Ако при сигнал за неизправност на системата не свети индикатора за захранването, има повреда в захранването. Ако индикаторът за неизправност свети заедно с индикатора за неизправност в дадена зона, то има проблем в тази зона. При неизправност в зона светва съответния индикатор за дадената зона и се активира зумера. Причина за неизправността може да бъде свален детектор, отворена верига, късо съединение, прекъсване на балансиращо съпротивление в зоната, неизправност в заземяването или активиран тестов режим.

Индикаторът за изключена алармена сигнализация показва, че  сирените/зумера са изключени. Заедно с него светят един или няколко индикатори за пожар в зона/зони. Активирането на следващите зони с пожар или задаването на режим „Евакуация” от превключвателя ще изгаси индикатора за изключена алармена сигнализация.

При откриване на пожар в дадена зона, индикаторът на тази зона ще започне да премигва с червена светлина и ще се  задействат зумера и сирените.

Панелът разполага и с вътрешни индикатори за обозначаване на неизправности в алармените изходи, на предпазителите, вътрешните връзки, изолирания дистанционен вход, задействане на тестовия режим. За задаване на съответни команди се използват също вътрешни микропревключватели (DIL суичове).

Технически характеристики:

Кутия

1.2mm заварена листова ламарина

Покритие на кутията

специално покритие от смола

Цвят

Сив

Сиренни изходи

2, с предпазител 1А всеки

Изход за пожар, изолируем

1 релеен изход, с предпазител 1A/30V DC

Допълнителен сиренен изход

1 релеен изход, с предпазител 1A/30V DC

Изход за неизправност

1 релеен изход, с предпазител 1A/30V DC

Зонални изходи

нормално отворени, с предпазител 1A/30V DC

Допълнителен DC изход

1, с предпазител 500mA

Край на линията (EOL) в детекторната зона (Ω)

6k8

Край на линията (EOL) в алармената зона (Ω)

10k

Входове

3 (опция за пулсиращ алармен вход)

Напрежение на ел. мрежа

230V AC (+10%/-15%)

Ръчни пожароизвестители

изискват 470 Ω сериен резистор

Праг на аларма

от 100 до 900 Ω

Праг на късо съединение

от 0 до 100 Ω

Ток в покой за зона

1.6mA (max)

Активен край на линията (EOL) (Ω) - опция

K1406K

Работна температура

от -5°C до +40°C

Максимална влажност

до 95% (без конденз)

 

Продуктови варианти

Серията K3000 включва контролни панели за вграден или повърхностен монтаж в следните цвятове: сив, кафяв или кремав. По желание на клиента могат да бъдат произведени и панели в други цветове или материал на кутията, както и те да се брандират с логото на клиента. Налични са следните модели:

Модел Брой зони Ток в покой Ток при аларма Консум. сиренен изход Обща консумация-сир. Изходи Батерии PSU Тегло (kg) без бат. Размери (mm)
E3012003 12 0.2A 0.34A 1.0A 1.5A 2x7Ah 2.5A 8.6 500 x 355 x 108
K3016005 16 0.22A 0.38A 1.0A 1.5A 2x7Ah 4.0A 11 570 x 420 x 110
E3016005 16 0.22A 0.38A 1.0A 1.0A 2x7Ah 2.5A 11 570 x 420 x 110
K3024005 24 0.31A 0.45A 1.0A 1.5A 2x12Ah 4.0A 11.5 570 x 420 x 110
E3024005 24 0.31A 0.45A 1.0A 1.0A 2x12Ah 2.5A 11.5 570 x 420 x 110
K3032007 32 0.38A 0.52A 1.0A 1.5A 2x12Ah 4.0A 20 600 x 700 x 140
E3032007 32 0.38A 0.52A 1.0A 1.0A 2x12Ah 2.5A 20 600 x 700 x 140
K3040007 40 0.45A 0.59A 1.0A 1.5A 2x15Ah 4.0A 20.5 600 x 700 x 140
K3048009 48 0.52A 0.66A 1.0A 1.5A 2x17Ah 4.0A 24 700x1000x145

Указания за проектиране и монтаж

Всички конвенционални пожароизвестителни системи се окабеляват с кабел със сечение минимум 0.5 mm2.

Ръководство за инсталиране и програмиране

Съвместими продукти

Конвенционални детектори и ръчни бутони

Съвместими с контролните панели от серията K3000 са повечето конвенционални устройства, които се предлагат на пазара, включително и конвенционалните продукти на Hochiki.

Конвенционален димооптичен детектор SLR-E3N

Конвенционален термодиференциален детектор DCD-AE3

Конвенционален термодиференциален детектор DCD-CE3

Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 60ºС DFJ-AE3

Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 90ºС DFJ-CE3

Конвенционален отражателен линеен димен детектор тип SRA-ET

Конвенционален линеен димен детектор тип „Бариера" SPC-ET

Конвенционален ръчен пожароизвестител СCP-E

Конвенционалeн пожарен звънец MBF-6EV

Стандартна монтажна основа за конвенционални детектори YBN-R/6

Рипитери

Рипитерен панел K3200

Светлинно-звукови индикатори

Устройства за светлинна индикация с вграден зумер

Изнесени светлинни индикатори

Приложими документи

ISO 9001:2000 на производител
Сертификати: EN54
Декларация за съответствие
Продуктова брошура