ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни панели и рипитери>> Конвенционални контролни панели Kentec Sigma CP

Конвенционални пожароизвестителни контролни панели серия Sigma CP, 2-8 зони

Описание и технически характеристики

Серията Sigma CP на английската фирма Kentec включва конвенционални пожароизвестителни контролни панели с микропроцесорно управление, предлaгащи висока степен на защита. Контролните панели в серията са налични с 2, 4 или 8 конвенционални зони в две разновидности:

Sigma K11 - детекторите и ръчните бутони се свързват на отделни линии от сирените, за които са осигурени 2 сиренни изхода

Sigma T11 - осигуряват възможност детекторите, ръчните бутони и сирените да се свържат на една двупроводна линия, като отпада нуждата от допълнително окабеляване за сиренни вериги. Изискват се съвместими детектори и ръчни бутони. Сирените могат да бъдат програмирани да се активират на 2 етапа и за отделни зони.

Предвидени са възможности за разширение на системата с контролен панел Sigma CP чрез добавяне на рипитери Sigma CP-R, допълнителни разширителни платки Sigma (K580) и допълнителни сиренни платки K461. За да са съвместими с основната и сиренната платка, контролните панели и рипитерите Sigma трябва да са със софтуерни версии V2.0 и по-висока (за съвместимост с основната платка) и  V3.0 и по-висока (за сиренната платка).

Контролните панели Sigma CP съответстват на стандарта EN54-част 2 и 4, като надхвърлят изискванията му с допълнителни технически характеристики.

Стандартните характеристики на панелите от серията са:

 • съвместими допълнителни платки и рипитери
 • напълно програмируеми чрез улеснено меню
 • програмиране на конфигурация от сирени и закъснение по време на сирените
 • избор на зони за добавяне на ценерови бариери за взривоопасни среди
 • избор на зони, които няма да бъдат активирани при настъпило събитие и зони с автоматично ресетиране
 • задаване на закъснение по време на зона
 • два алармени изхода за аудио-визуални устройства
 • Изходи за Пожар и Неизправност
 • допълнителен изход 24V DC (0,3 А)
 • превключвател за ръчно управление
 • светлинна индикация за Пожар/ Неизправност/ Включена система/ Изключена аларма
 • бутони Изключване/Включване на алармата („Silence/Sound alarm”), Връщане в изходно положение („Reset”), Тестване на светлинните индикатори (“Lamp test”), „Alarm/Fault Warning Silence”и бутони за програмиране Mode, Select и Enter
 • 2 броя 7-сегментни LED индикатора
 • 3 нива на достъп

 Максималният брой точкови детектори, които могат да се монтират на една зона е 32, а ако се използват линейни детектори – не повече от 5-8 броя в зависимост от консумацията.

Всички използвани сирени трябва да бъдат поляризирани.

Панелите Sigma CP разполагат с много възможности за конфигуриране, за което се изисква влизане в ниво на достъп 3. За да се влезе в това ниво с включва превключвателят Write Enable, разположен в задната част на лицевия панел, а след настройката той се връща в изходно положение. Докато контролния панел е в ниво на достъп 3, вграденият зумер издава прекъснат сигнал през няколко секунди. Чрез бутоните за програмиране и използване на ключа за управление е възможно да се зададе дадена детекторна зона, сиренна верига или изход за Неизправност да не бъдат активирани при настъпване на определени събития, да се активират закъснения на зоните и сиренните изходи и др.

Контролният панел дава светлинна индикация за включена система, Пожар, Обща неизправност, Пожар/ Неизправност в дадена зона, активирано закъснение, Тестов режим, Деактивиране, Неизправност в захранването/ сиренните изходи/ конфигурирането и изключена аларма.

При нормални условия свети само зеленият индикаторът за включена система. При откриване на пожар в дадена зона, започва да премигва зонален индикатор за пожар, включва се общия индикатор „Пожар”, зумера, сирените, релетата за пожар и локалните релета. При неизправност светва индикатора за Неизправност в системата и се активира зумера. Причина за неизправността може да бъде свален детектор, отворена верига, късо съединение, прекъсване на захранването или на балансиращо съпротивление, незапаметено конфигуриране на системата и др. В зависимост от причината за неизправността, светват и съответните индикатори - Zone fault (неизправност в зоната), Power fault (неизправност в захранването), Sounder fault(неизправност в сирените) и System fault (неизправност в система). Индикаторът за Изключена алармена сигнализация показва, че  сирените/зумера са изключени. Заедно с него свети индикатора за Неизправност.

Индикаторите върху панела могат да бъдат тествани по всяко време с натискане на бутона „Тестване на светлинните индикатори” (“Lamp test”), а зумера и сирените да бъдат спряни чрез бутона Изключване/Включване на алармата („Silence/Sound alarm”), без да е необходимо ключът за управление да бъде задействан.

Серията контролни панели Sigma CP позволяват тестване на системата по всяко време чрез използването на тестови режим. Панелът разполага и с вътрешни индикатори за обозначаване на неизправности в алармените изходи, микропроцесора, захранването, предпазителите, заземяването, изхода 24V и серийната връзка с рипитера.

Технически характеристики:

Кутия

1.2mm заварена листова ламарина

Покритие на кутията

специално покритие от смола

Цвят

Сив

Напрежение на ел. мрежа

230V AC (+10%/-15%)

Предпазител на захранването

1.6А при 250V

Работно напрежение

24V DC/3A

Релеен изход "Неизправност"

30V DC/1A (max)

Зонален релеен изход "Пожар"

30V DC/1A (max)

Релеен изход "Пожар"

30V DC/1A (max)

Сиренни изходи

2

Консумация на сиренен изход

0.5A (max 1.6A за двата)

Край на линията (EOL) в Детекторната зона (Ω)

6k8 5%

Край на линията (EOL) в алармената зона (Ω)

10k 5%

Подходящи кабели

0.5 до 2.5 mm²

Активен край на линията (EOL) (Ω) - опция

K1406K

Степен на защита

IP30

Работна температура

от -5°C до +40°C

Максимална влажност

до 95% (без конденз)/IP30

 

Продуктови варианти

Контролните панели Sigma CP се предлагат с 2, 4, или 8 конвенционални зони в две разновидности:

Sigma K11 - детекторите и ръчните бутони се свързват на отделни линии от сирените Sigma T11 - за свързване на всички устройства на една двупроводна линия и възможност за активиране на сирените на 2 етапа и за отделни зони.

 Налични са следните модели:

Модел Брой зони Ток в покой Ток при аларма Консум. сиренен изход Обща консумация сир. изходи Батерии PSU Размери  (mm)
K11020M2 2 зони 0.065А 0.1А 0.5A 1.6A 2х3Ah 3A 385x310x90
K11040M2 4 зони 0.075А 0.21А 0.5A 1.6A 2х3.3Ah 3A 385x310x90
K11080M2 8 зони 0.093А 0.55А 0.5A 1.6A 2х3.75Ah 3A 385x310x90
T11020M2 2 зони 0.065А 0.15А 0.5A 1.6A 2х3Ah 3A 385x310x90
T11040M2 4 зони 0.075А 0.3А 0.5A 1.6A 2х3.3Ah 3A 385x310x90
T11080M2 8 зони 0.093А 0.63А 0.5A 1.6A 2х3.75Ah 3A 385x310x90

Указания за проектиране и монтаж

Всички конвенционални пожароизвестителни системи се окабеляват с кабел със сечение минимум 0.5 mm2.

Ръководство за инсталиране

Ръководство за потребителя

Съвместими продукти

 Конвенционални детектори

Съвместими с контролните панели от серията Sigma CP са повечето конвенционални устройства, които се предлагат на пазара, включително и конвенционалните продукти на Hochiki. Максималният брой точкови детектори, които могат да се монтират на една зона е 32, а ако се използват линейни детектори, съответно 8 броя - за SPC-ET и 5 броя - за SRA-ET.

Конвенционален димооптичен детектор SLR-E3N

Конвенционален термодиференциален детектор DCD-AE3

Конвенционален термодиференциален детектор DCD-CE3

Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 60ºС DFJ-AE3

Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 90ºС DFJ-CE3

Конвенционален отражателен линеен димен детектор тип SRA-ET

Конвенционален линеен димен детектор тип „Бариера" SPC-ET

Конвенционален ръчен пожароизвестител СCP-E

Конвенционалeн пожарен звънец MBF-6EV

Стандартна монтажна основа за конвенционални детектори YBN-R/6

Рипитерни панели

Sigma CP-R

Допълнителна платка Sigma

Конролери за сиренни изходи

Сиренна платка K461 увеличава броя на сиренните изходи на контролният панел или рипитера.

Приложими документи

ISO 9001:2000 на производител
Сертификати: EN54
Декларация за съответствие
Продуктова брошура