ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни панели и рипитери>> Конвенционални пожароизвестителни контролни панели Multizone

Конвенционални пожароизвестителни контролни панели Multizone, 4-48 зони

 

Описание и технически характеристики

Серията Multizone на английската фирма Terofire включва конвенционални пожароизвестителни контролни панели с микропроцесорно управление за ранно откриване на пожари в сгради, изискващи до 48 конвенционални зони. Панелите от тази серия съответстват на стандарта EN54, част 2 и 4 и са с доказана надеждност на конкурентни цени. Разполагат с LCD дисплей, съвместяват множество параметри и са лесни за инсталиране и работа.

Доставят се с 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40, 48 зони в 2 подсерии: Multizone 4-12 и Multizone 16-48. Контролните панели Multizone 16-48 разширяват характеристиките на подсерията Multizone 4-12 и имат възможност за запаметяване на събития, програмиране на текст за алармено събитие и връзка с рипитер.

 

Стандартните характеристики на панелите от серията са:

 • два или четири алармени изхода за аудио-визуални устройства

 • релейни контакти за пожар

 • изходи за Неизправност в системата

 • светлинна индикация за Пожар/ Неизправност/ Деактивиране/ Включена система

 • възможност за ръчно управление чрез бутони “Reset/Lamp test”, “Silence/Mute”, “Test/Disable” и “Scroll” и влизане в отделни менюта

 • превключвател за задействане на бутоните и функция “Evacuate”

 • тестване на системата

 • възможност за тестване на системата от един човек

 • възможност за изключване на зона

 • вход за смяна на клас

 • изход към външно устройство

 • възможност при отстраняване на детектор от неговата основа, ръчните бутони в зоната да продължат да функционират нормално

За тестване на светодиодите, когато панелът не е в алармен режим, се натиска бутона “Reset”. Чрез последователното натискане на бутони “Test/Disable” и “Silence/Mute” се преминава в режими възможност за тестване на системата от един човек   за проверка на алармено събитие/Блокиране на детекторни и алармени зони/Избор на зони, неподлежащи на блокировка. За спиране на сирени/зумер и връщане на системата в нормално състояние след активиране на пожарна аларма, се използват бутоните “Silence” и “Reset”. С натискане на бутона за скролиране върху дисплея могат да се видят всички зони, в които има пожар.

Аларменият сигнал се задейства ръчно от превключвателя с влизането в режим “Evacuate”, а за деактивирането му се използва бутона “Reset”.

При неизправност се активира зумера на панела, а причина за нея може да бъде свален детектор, отворена верига/късо съединение в конвенционална или алармена зона, неизправност в заземяването, изгорели предпазители или повреда в централния процесор.

Технически характеристики:

4-12 зони

16-48 зони

Напрежение на ел. мрежа

240Va.c.

240Va.c.

Напрежение в системата

28,4Vd.c.

28Vd.c.

Ток в състояние на покой

120mA

220-530mA

Ток в състояние на покой, неотстранена повреда

130mA

350-660mA

Минимален капацитет на акумулатора (Ah)

2 х 12V/7Ah

2 х <9Ah

Напрежение на детектора

20Vd.c.

21Vd.c.

Брой на детекторните зони

4, 6, 8, 10, 12

16, 20, 24, 32,

36, 40, 48

Максимален брой детектори за една зона

20

20

Съпротивление при пожар (Ω)

510 ± 200

510 ± 200

Край на линията (EOL) в детекторната

3k3

3k3

зона (Ω)

Напрежение на алармените изходи

28,4Vd.c.

28Vd.c.

Брой на алармените зони

2 (за 4, 6 и 8 зони)

4

4 (за 10 и 12 зони)

Максимален ток за алармен изход

250mA

500mA

Максимален брой сирени за алармен изход

10

50

Край на линията (EOL) в алармената зона (Ω)

10k

10k

Тегло (с вкл. батерии)

7,5 kg

Размери (mm)

330х300х80

за 16 з.: 410х380х120

за 20, 24, 32, 36, 40, 48 зони: 556х470х121

Продуктови варианти

Серията Multizone включва контролни панели в следните разновидности:

Multizone, 4-12

Включват 16x2 LCD дисплей, 2 комплекта релейни изходи за пожар, изход „Open collector” за Неизправност в системата, светлинни индикации, превключвател, режим „Evacuate”, възможност за деактивиране на зони/сирени, възможност за тестване на системата от един човек   (One man test), избор на зона с автоматично ресетиране след аларма, вход за смяна на клас, изход 28V/50mA за пожар и допълнителен изход 28V/125mA. Дават възможност при отстраняване на детектор от неговата основа, ръчните бутони в зоната да продължат да функционират нормално. Модели:

01-0037                    Multizone, 4 зони
01-0033                    Multizone, 6 зони
01-0034                    Multizone, 8 зони
01-0035                    Multizone, 10 зони
01-0036                    Multizone, 12 зони

Multizone 16-48 Zone

Конвенционалните контролни панели Multizone 16-48 съвместяват всички характеристики на контролните панели Multizone 4-12 и още няколко допълнителни: комплект релейни изходи за Неизправност в системата, вход за смяна на клас, входове за Затихване и Повреда, деактивиране на допълнителните контакти и допълнителен изход 28V/250mA.

Освен това, контролните панели Multizone 16-48 предоставят възможност за програмиране на текст от 15 символа на зона, конфигуриране чрез лицевия панел или серийна връзка, запаметяване на история на събития – 16 за пожар/16 за Неизправност и връзка с рипитер. Модели:

01-0038                    Multizone, 16 зони
01-0040                    Multizone, 24 зони
01-0042                    Multizone, 32 зони
01-0045                    Multizone, 40 зони
01-0046                    Multizone, 48 зони

Указания за проектиране и монтаж

Всички конвенционални пожароизвестителни системи се окабеляват с кабел със сечение минимум 0.5 mm2.

Ръководство за инсталиране и използване на Multizone 2-4 зони
Ръководство за инсталиране и използване на Multizone 4-12 зони

Съвместими продукти

Конвенционални детектори

Съвместими с контролните панели от серията Multizone са всички конвенционални устройства, които се предлагат на пазара, включително и конвенционалните продукти на Hochiki.

Конвенционален димооптичен детектор SLR-E3N

Конвенционален термодиференциален детектор DCD-AE3

Конвенционален термодиференциален детектор DCD-CE3

Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 60ºС DFJ-AE3

Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 90ºС DFJ-CE3

Конвенционален отражателен линеен димен детектор тип SRA-ET

Конвенционален линеен димен детектор тип „Бариера" SPC-ET

Конвенционален ръчен пожароизвестител СCP-E

Конвенционалeн пожарен звънец MBF-6EV

Стандартна монтажна основа за конвенционални детектори YBN-R/6

LCD рипитер за контролни панели Multizone 16-48 зони

LCD рипитерът от серията Multizone се свързва към контролен панел Multizone с 16, 24, 32, 40 или 48 зони, като повтаря неговите индикации в отдалечено място на защитавания обект. Предоставя възможности за светлинна сигнализация на зоните и програмиране на текст с 15 символа на зона. Модел:

01-0050                    Рипитер за панели Multizone, 16-48 зони

Приложими документи

ISO 9001:2000 на производител
Сертификати: EN54
Декларация за съответствие
Експертно заключение от НСПАБ
Продуктова брошура