ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни панели и рипитери>> Мимически панели Kentec

Мимически контролни панели Kentec

 

Системата Syncro Matrix използва подвижни LED-индикатори на зони, поставени върху етажен план. Тази уникална система позволява свободно да се поставят, отстраняват и добавят индикатори, без да има нужда от допълнителни кабели.

Всички индикатори могат да бъдат конфигурирани да сработват при всеки определен вид събитие и за всяка точка или зона чрез конфигурационият софтуер Loop Explorer на Kentec. Syncro Matrix се предлага във варианти с или без LED-индикатори и възможност за контрол. Допълнителни LED-индикатори дават индикация за „Включена система”, „Пожар”, „Неизправност” и „Блокиран елемент”, а допълнителните контролни функции са предназначени за Заглушаване на сирените, Заглушаване на зумера, Тест на светлинни индикаторни устройства и Ресетиране.

Syncro Matrix е поместен в атрактивна кутия, съответстваща по визия на пожароизвестителни контролни панели Syncro и Syncro AS. Снабден с висококачествени цветни или едноцветни етажни планове, Syncro Matrix осигурява ясна индикация на активирането на пожар, осигурявайки по този начин бърза идентификация на източника на аларма.