ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Софтуер за пожароизвестителни системи>> Графичен софтуер Syncro Guide

Графичен софтуер Syncro Guide

Контролните пожароизвестителни панели Syncro могат да изпращат данни и да бъдат контролирани посредством системата Syncro Guide, осигуряваща един оперативен пункт за всички възникнали събития.

Мощната 32-битова програма има стандартната визия на Windows и работи с Windows® 2000 или XP.

Системата дава големи възможности за визуализация и конфигуриране, а крайния потребител може да разполага с архитектурни етажни планове, текст, снимки, аудио информация или комбинация от всичко. Лесно изолиране на отделни части от системата

Системата запазва история на минали събития, а също така прави анализ на данните и тенденциите с цел да бъдат намалени нежеланите аларми.

Лесна за програмиране и използване, системата Syncro Guide е икономически ефективно решение за управление и мониторинг на пожароизвестителна система.

Syncro GUIDE Repeater

Syncro GUIDE Repeater е допълнение към софтуерът за визуализация и контрол Syncro GUIDE.

Чрез системата GUIDE Repeater отделни компютри, свързани към локална мрежа, имат възможност за наблюдение и контрол на пожароизвестителна система Syncro.

GUIDE Repeater е с големи възможности за конфигуриране и позволява повторение на сигналите от основната система GUIDE.