ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Софтуер за пожароизвестителни системи>> Конфигурационeн софтуер Loop Explorer

Конфигурационeн софтуер Loop Explorer

Конфигурирането на контролния панел Syncro се осъществява чрез конфигурационната програма Loop Explorer. Софтуерът се инсталира на компютър с Windows® XP, а за връзка между контролния панел и компютъра за прехвърляне на данните се използва сериен RS232 порт и кабел.

С конфигурирането на причинно-следствените връзки е възможно да се програмират логически функции, които комбинират входове или зони, които  да се зададат определени действия върху изходите. Причините и следствията може също така да се използват за активиране на изходи или групи от изходи в отговор на избрани входни условия.

Loop Explorer дава възможност за индивидуално настройване на чувствителността на детекторите през различните периоди в денонощието (Дневен/Нощен режим), задаване на час за калибриране на системата, настройка на  мрежовия интерфейс и индивидуално конфигуриране на всеки изход. Също така може да се извърши индивидуално програмиране на всяка адресируема сирена/група сирени, да се регулира силата на звука им, да се зададат различни тонове за различни видове събития, едноетапно или двуетапно закъснение, заглушаване на отделни сирени/група сирени. Всяка сиренна верига може да се конфигурира независимо.

Входовете могат да се използват не само за сигнализиране за пожар или неизправност, а и за мониторинг на състоянието на външни за пожароизвестителната система системи.

Изходите могат се конфигурират както за задействане на сирени и строб лампи, също така и за блокировка  на асонсьори, автоматични врати, пожарни врати, спиране на аспирационни системи и т.н

Loop Explorer - софтуер за конфигуриране на контролни панели Kentec Syncro