ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Адресируеми пожароизвестителни системи>> Адресируеми пожароизвестителни контролни панели серия Syncro 6-8 кръга

Адресируеми пожароизвестителни контролни панели серия Syncro  6-8 кръга

Описание и технически характеристики

Серията Syncro включва адресируеми пожароизвестителни пълнофункционални контролни панели с отворен протокол, използващи модерна микропроцесорна електроника за осигуряване на гъвкава система с изключително висока надеждност и интегрираност.

Подходящи са за всякакъв тип системи - от най-простите до големи комплексни системи. Syncro панелите осигуряват също интелигентен интерфейс за системи за сградна автоматизация (BMS). 

Контролните панели Syncro с 6 и 8 адресируеми кръга  се предлагат с 3 различни протокола за комуникация на световно известните производители на пожароизвестителни устройства Apollo, Argus Vega и Hochiki. В зависимост от избрания протокол, един кръг може да поддържа различен брой адресируеми устройства - до 127 за Hochiki, до 126 за Apollo и до 240 за Argus Vega. За да се осигури оптималната работа на панелa Syncro, ежедневно се прави автоматична калибрация на системата.

Панелите Syncro, 6 и 8 кръга разполагат с два лицеви панела - външен и вътрешен, всеки от които е снабден с голям графичен LCD дисплей(240x64), ергономични бутони и светлинни индикатори. Освен това, те дават възможност за програмиране на голяма комбинация от причини и следствия, блокировки, дневен/нощен режим и тестване на системата. Едновременно могат да се обработват няколко събития.

Контролните панели от тази серия могат да бъдат свързани в мрежа с рипитери и други контролни панели Syncro и Syncro AS, осигурявайки по този начин бъдещи разширения. Освен това, към всеки контролен панел могат да се добавят чрез RS-485 връзка рипитери и разнообразни входно-изходни модули.

Адресируемите панели Syncro са сертифицирани от Британския институт по стандартизация (BSI) за изпълнение на изискванията на стандарта EN54 - част 2 и 4.

Стандартните характеристики на панелите от серията са:

 • самостоятелно захранване 2 х 4A
 • контакти за Пожар, Неизправност и Аларма
 • 2 х 2 програмируеми функционални бутона
 • 2 х 3 програмируеми LED индикатори
 • изходи за гасене
 • изходи за устройства, показващи път за евакуация
 • 2 х LCD дисплей
 • часовник с реално време
 • памет до 1000 минали събития
 • стилна кутия
 • 2 x 4 алармени изхода за аудио-визуални устройства
 • превключвател за ръчно управление (Enable control keyswitch) - опция
 • LED индикатори за 96 зони
 • интерфейс на български език (опция)
 • свързване в мрежа с до 32 контролни панели Syncro, 6 и 8 кръга
 • вградена мрежова карта K555
 • напълно програмируеми чрез улеснено меню или софтуер Loop Explorer
 • голямо разнообразие от разширителни модули – осигуряват до 1024 допълнителни програмируеми входове/изходи
 • регулиране на чувствителността и автоматична компенсация на замърсявания
 • възможност за отдалечено предаване на данни чрез модем
 • опция за принтер
 • закъснение на задействането на входове и изходи
 • възможност за блокировки
 • 3 нива на достъп
 • възможност  за разширение на 6-кръгов панел с още 2 кръга чрез  Loop-карта K552

 

Технически характеристики:

Кутия

1.2mm заварена листова ламарина

Покритие на кутията

специално покритие от смола

Цвят

Сив

Брой кръгове

6 и 8 (400mA всеки)

Зонални LED индикатори

96 (до 500 софтуерни зони)

Дисплей

240 x 64 LCD

Напрежение на ел. мрежа

230V AC или 110V AC

Сиренни изходи

8, с предпазител 1 Amp всеки

Допълнителен изход 24V

2, всеки с предпазител 500mA

PSU

2 х 4A

Акумулаторни батерии

4 х 12V, 12Ah

Релеен изход "Неизправност"

2 х 30V DC/1A (max)

Релеен изход "Пожар"

2 х 30V DC/1A (max)

Релеен алармен изход

2 х 30V DC/1A (max)

Програмируем релеен изход 1

2 х 30V DC/1A (max)

Програмируем релеен изход 2

2 х 30V DC/1A (max)

Изход за гасене

2, наблюдаеми, всеки с предпазител 1A

Изход за път за евакуация

2, наблюдаеми, всеки с предпазител 500mA

Портове

RS-232 и RS-435

Входове

2 х 5

Програмируеми входове

2 х 3

Работна температура

от -5°C до +50°C

Максимална влажност

до 95% (без конденз)

Контролният панел Syncro  дава светлинна индикация за Включена система, Пожар, Предварителна аларма, Сигнализация за обозначаване на маршрут при пожар, Тестов режим, Заглушаване на зумера, Заглушаване на сирените, Активирано закъснение, Индикация за подтиснати събития, Общо деактивиране, Обща неизправност, Неизправност в захранването/ сиренните изходи/ конфигурирането и зонални индикатори.

За всяко детекторно устройство има текстово съобщение с до 40 знака, което се появява на дисплея при настъпило събитие. Текстовото съобщение включва тип, зона и местоположение на устройството и подпомага локализирането му.

Към серийния RS-485 порт на Syncro могат да бъдат добавени до 32 входно-изходни модули и до 15 пълнофункционални рипитери Syncro View. Към допълнителния изход 24V могат да се свържат допълнителни входно-изходни модули или устройства.

Контролният панел извършва калибриране на системата на всеки 24 часа. Всяко детекторно устройство, което при всекидневната процедура за калибриране надвиши 85% от определения от производителя работен лимит, се добавя към менюто на “замърсените” устройства. Това дава информация на потребителя кога да извърши рутинната поддръжка на системата.

В нормални условия свети зеленият индикаторът за включена система. При откриване на пожар, се включват общия и някой от зоналните пожарни индикатори, а на дисплея излиза текстово съобщение с адреса на активираното устройство. Включват се зумера, сирените, релетата за пожар и локалните релета.

Ако в системата има неизправност, жълтият индикатор General Fault ще започне да премигва, могат да се включат и други светодиодни индикатори за вида на неизправността, а на дисплея излиза текстово съобщение. Релето за неизправност и наблюдаваният изход O/P ще бъдат активирани, а вграденият в таблото зумер ще издава непрекъснат сигнал. Панелът разполага и с вътрешни индикатори за обозначаване на неизправности.

Детекторите могат да генерират предварителна аларма за предупреждение за бавна промяна в аналоговите им стойности, което може се дължи на тлеещ огън. При предварителна аларма  се включат индикатора за предварителна аларма и зумера, а адреса и мястото на източника на предварителна аларма ще бъдат указани върху дисплея.

Даден входен сигнал в системата може да бъде конфигуриран за генериране на събитие евакуация или тревога, при което източника ще бъде показан върху дисплея, а вграденият зумер ще издава непрекъснат сигнал. При събитие за евакуация ще се включат двата индикатора за пожар, а сирените ще издават непрекъснат сигнал. При събитие за тревога всички сирени ще издават сигнал през интервал от 1 секунда.

Конфигуриране

Контролният панел може да бъде конфигуриран автоматично или ръчно (чрез бутоните за програмиране върху панела или чрез конфигурационната програма Loop Explorer).

Автоматичното конфигуриране на панела се осъществява чрез инициализация на устройствата, включени в системата. При него входовете, изходите и адресируемите устройства ще се конфигурират в съответствие с фабричните настройки на панела, които съответстват на изискванията на стандарта EN-54.

Syncro  панелите предлагат широки възможности за контрол на инсталации, оборудване и сирени чрез конфигуриране от 2-ро и 3-то ниво на достъп или използване на конфигурационна програма Loop Explorer. Програмирането от самия панел се извършва чрез менюто за конфигуриране и се изисква парола.

Ниво за достъп 1

От това ниво потребителят може да контролира системата чрез следните бутони, разположени върху лицевия панел:

Проба на лампите (Lamp Test) - за тестване на индикаторите върху панела;

Изключване на зумера (Silence Buzzer) – изключва непрекъснатата сигнализа­ция на вградения зумер и задейства индика­тора за изключване на зумера;

Повече пожари (More Fires) и Повече събития (More Events)-  използват се за разглеждане на подтиснати събития;

Помощ (?) - за допълнителна информация на текущото състояние на системата и съвет за препоръчително действие.

Ниво за достъп 2

За влизане в ниво за достъп 2 се изисква задействане на Enable control ключа или въвеждане на парола. В това ниво може да се направи преглед на компонентите на системата, да се деактивират устройствата в алармен режим, да се зададат блокировки, да се тества системата и да се настрои времето. Възможно е да се зададат блокировки на зони, на адрес, на сирени и на изходите. За преглед на менюто и въвеждане на парола се използват навигационните бутони. Активни на това ниво са следните бутони:

Изключване на алармената сигнализация/потвърждение (Silence Alarm/Acknowledge) - използва се за изключване на всички сирени. В случай че на сирените е зададено закъснение ще светне индикатор “Активирано закъснение по време” (“Delay Active”);

Повторно включване на аларма (Resound Alarm) - дава възможност за повторно задействане на изключени сирени;

Връщане в изходно положение (Reset) - използва се за изчистване на сигнали за аларма и връщане в нормално състояние на системата.

Ниво за достъп 3

Ниво на достъп 3 позволява много по-висока степен на контрол от ниво 2: преконфигуриране, задаване на закъснения, блокировки и разглеждане на логът със събития. Достъп до него трябва да имат само ограничен кръг хора. За влизане в това ниво се изисква въвеждане на парола посредством навигационните бутони. В това ниво на достъп инсталаторът може да направи промени по конфигурацията на системата, добавяне, премахване на елементи от кръговете, задаване на закъснения и т.н. За да се дада възможност за запаметяване на промените, трябва да е включен превключвателят Write Enable, разположен в задната част на лицевия панел. След извършване на преконфигурирането на фабрично зададените настройки, превключвателят се връща в изходно положение.

Продуктови варианти

Контролните панели Syncro с 6 и 8 адресируеми кръга се предлагат с или без LED-зонова индикация и термопринтер. Всички модели могат да бъдат доставени и във вариант за вграден монтаж. Налични са следните модели:

Модел

Брой кръгове

Брой зони

Превключвател за управление

Размери (mm)

ENH63966S4

6

96

Не

500 x 650 x 137

ENH63966S4

6

96

Да

500 x 650 x 137

ENH63968S4

8

96

Не

500 x 650 x 137

ENH63968S4

8

96

Да

500 x 650 x 137

Указания за проектиране и монтаж

Препоръчва се използването на изолатори на късо съединение по кръга през максимум 30 устройства. На адресируемите основите-сирени не е необходимо да се задава адрес в интервала 1-127, тъй като те се адресират автоматично при инициализацията на панела чрез прибавяне на 127 към адреса на детектора, към който са свързани. Всички други устройства могат да се адресират с помощта на ръчен програматор.

Ръководство за инсталация и работа с контролни панели Syncro

Съвместими продукти

Адресируеми устройства

Според избрания протокол за комуникация, контролните панели Syncro AS са съвместими с всички адресируеми устройства на Hochiki, Аpollo и Argus Vega, в това число детектори, ръчни бутони, адресируеми модули и сирени.

Рипитерни панели

Рипитери Syncro Response

Рипитери Syncro View

Рипитери Syncro Focus

Разширителни модули

 

Приложими документи

ISO 9001:2000 на производител

Сертификати: EN54

Експертно заключение от НСПАБ

Продуктова брошура