ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Адресируеми пожароизвестителни системи>> Модулни адресируеми ПИ панели NSC>> Solution F2

Пожароизвестителни контролни панели, серия Solution F2  

Пожароизвестителните панели от серия Solution F2 са модулни, интелигентни и високотехнологични контролни панели за пожароизвестяване за аналогови адресируеми устройства. Идеални са за малки и средно големи обекти. Поддържат Hochiki ESP и Apollo протоколи.

Контролен панел Solution F2, модел B01070-00

Включва контролно табло с широк графичен LCD дисплей, основна платка, loop-модул с 1 кръг по 127 адреса Hochiki с максимална дължина на кръга до 3500 м, PSU 2,5A и кутия тип A. Разполага с  2 сиренни вериги и 2 свободно програмируеми бутона. Адресите могат да бъдат програмирани в до 250 зони.

Контролните панели B01070-00 от серия Solution F2  имат възможност за разширение с още един loop-модул, интерфейсен модул RS 485 и предаване на данни чрез телефонен модем или TCP/IP модул.

Контролен панел Solution F2, модел B01080-00

Включва контролно табло с широк графичен LCD дисплей, основна платка, loop-модул с 1 кръг по 127 адреса Hochiki и максимална дължина на кръга до 3500 м, PSU 3,5A и кутия тип B1. Разполага с  2 сиренни вериги и 2 свободно програмируеми бутона. Адресите могат да бъдат програмирани в до 250 зони.

Контролните панели B01080-00 от серията Solution F2  имат възможност за разширение с още един loop-модул, интерфейсен модул RS 485, входно-изходен модул, 2 бр. 32-LED зонови индикатори, релеен модул, вграден принтер, както и за предаване на данни чрез телефонен модем или TCP/IP модул.

Контролен панел Solution F2, модел B01090-00

Включва контролно табло с широк графичен LCD дисплей, основна платка, loop-модул с 1 кръг по 127 адреса Hochiki и максимална дължина на кръга до 3500 м, PSU 3,5A и кутия тип B2. Разполага с  2 сиренни вериги и 2 свободно програмируеми бутона. Адресите могат да бъдат програмирани в до 250 зони.

Контролните панели B01090-00 от серията Solution F2  имат възможност за разширение с още един loop-модул, интерфейсен модул RS 485, входно-изходен модул, релеен модул, вграден принтер, както и за предаване на данни чрез телефонен модем или TCP/IP модул. Различават се от контролни панели модел B01080-00 по вида на кутията и липсата на възможност за добавяне на LED-зонови индикатори.

Модули за Solution F2

Loop-модул 1 кръг

B01100-00

Входно-изходен модул

B01110-00

RS485 интерфейсен модул

B01115-00

Лицев панел за LED-зонова индикация

В01200-00 

32-LED модул за зонова индикация

В01220-00

Принтер с RS232 интерфейс               

В01230-00

Разширителна платка 8 релета

В01330-00

   

Приложими документи

ISO на производителя
Сертификати: Vds
Продуктова брошура

 

<< Модулни адресируеми ПИ панели NSC