ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
Адресируеми пожароизвестителни системи>> Модулни адресируеми ПИ панели NSC>> Solution F1-18>>

Пожароизвестителен контролен панел Solution F1-18 (B01060-00)

Стандартната конфигурация на пожароизвестителен контролен панел Solution F1-18 включва основна платка с 32-битов процесор, захранване 24V/7A, графичен LCD дисплей 240×64 точки и „touch” бутони за управление на панела.

Към контролните панели Solution F1-18 се добавят до 9 loop-платки (от 2 до 18 адресируеми кръга - максимум 2 286 детектора/модула) или до 9 конвенционални платки (от 8 до 72 конвенционални зони). Адресираните устройства могат да бъдат разпределени в до 1 024 програмируеми зони.

Конфигурирането на контролните панели Solution F1-18 може да се осъществи през RS-232 или USB. Панелите имат възможност за прехвърляне на информация от и на операционния софтуер, а също така да предават данни чрез аналогов модем, ISDN или Ethernet (TCP/IP модул).

Контролните панели Solution F1-18 разполагат стандартно със следните характеристики:

 • Захранване 24 V / 7 A

 • 3 броя наблюдавни изхода за сирени и строб-лампи, всеки 24V / 500 mA

 • 8 броя бутони за макро-програмиране RS-485 интерфейс и 3 отделни RS-232 интерфейса

 • 4 програмируеми релета

 • 8 програмируеми наблюдавани входа

 • 3 оптически изолирани изхода

 • 16 програмируеми цифрови О/С изхода

 • 2 конвенционални зони за специални приложения като наблюдение на системи за пожарогасене

 • Слотове за 9 бр. loop-платки / 9 бр. платки за конвенционални зони; слот за мрежова платка

 • Интерфейси за контролен панел за Пожарната Служба и за Каса за съхранение на ключове за охраняемия обект

 • Интерфейси за модем / TCP/IP модул

Освен с възможността за поддръжка на значително по-голям брой адресируеми и/или конвенционални устройства и по-мощното захранване, контролните панели Solution F1-18 се различават от панелите Solution F1-6 и с това, че притежават някои допълнителни опции, като:

 • Метална пластина за разширяване на площта за инсталиране на допълнителни компоненти в панела

 •  Интерфейс за TFT дисплей

 •  Интерфейс за Touch Screen LCD модул

 •  Слот за SD карта за разширяване на паметта

 •  Интерфейс за аудио кодек модул

Указания при проектиране

Към стандартната конфигурация на контролен панел Solution F1-18 (В01050-00) не се включва кутия и кръгови платки/платки за конвенционални зони - необходимо е те да бъдат предвидени. Допълнително могат да бъдат добавени и модули за LED-индикация, разширителни платки, принтер, телефонен модем или TCP/IP модул.

Продуктови варианти

Модел В01060-00 с възможност за комбиниране с всички изброени по-долу продукти. 

Модул

Модел

Лицев панел за LED-зонова индикация

В01200-00 

32-LED модул за зонова индикация

В01220-00

Принтер с RS232 интерфейс               

В01230-00

Кутия A1

B01400-00

Кутия A2

B01405-00

Разширителна платка за 2 кръгa

В01260-00

Разширителна платка за конвенционални зони

В01300-00

I/O  модул

В01110-00  

Интерфейсен модул RS485

В01115-00

Разширителна платка 8 релета

В01330-00

Телефонен модем

B01370-00

Модем чрез TCP/IP протокол

Рипитерен контролен панел с графичен дисплей

B01500-00

LCD рипитерен панел с графичен дисплей

B01520-01

Мрежова карта ARCNET

B01350-00

Софтуер за конфигуриране

B01395-00

Софтуер за отдалечена комуникация

B01396-00

Контролен панел за Пожарната служба,VdS стандарт

B08

 

Приложими документи

ISO на производителя
Сертификати: Vds
Декларация за съответствие
Продуктова брошура

<< Модулни адресируеми ПИ панели NSC Solution F1             Модулни адресируеми ПИ панели NSC Solution F