ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

 Пожароизвестителни панели и рипитери>> Продукти за Пожарната служба

Продукти за Пожарната служба

Контролен панел за Пожарната служба, версия на немски език според стандарта DIN 14661/0801

 • Универсален контролен панел за Пожарната служба за директно свързване с контролен панел Solution F1

 • Произведен според стандарта DIN 14661/0801

 • Бърза и лесна инсталация и свързване

 • Връзка с  FAT B0801000

 LCD рипитерен панел за Пожарната служба (FAT)  модел B0801000

Произведен според стандарта DIN 14662/1202,

 •  Включва графичен LCD модул 128 x 64 за индикация на съобщения за аларма и Неизправност

 •      Вграден зумер

 •      Бутони за скролиране на съобщения, изключване на зумера и избор на вид на показваните съобщения

 •      Допълнителен интерфейс за пожароизвестителен контролен панел и допълнителни кабелни терминали за възможно найстабилната fail safe технология

 •      До 63 LCD рипитерни панела могат да бъдат свързани към контролен панел Solution F1

 •      Не е необходимо допълнително конфигуриране, тъй като данните се предават от CIE

 •      Нчколко LEDиндикатора за “Включено състояние”, “Аларма”, “Неизправност”, “Блокировка”

 •      Възможност за заключване

 

Информационна система за Пожарната служба (FIBS) – модел B0810000

     Кутия с 2 врати за запазване на контролния панел за Пожарната служба, LCD рипитерния панел за Пожарната служба и ръчен бутон

 •      Допълнително място за документи

 •      червена метална кутия за монтаж на стена

 •      двете врати се заключват със самостоятелни ключалки

 •      Бърза и лесна инсталация и атрактивно реяение за запазване на продуктите за Пожарната служба

 

Кутия за вграждане за информационна система за Пожарната служба (FIBS) B0810000  модел B0810100

 •      За вграждане на FIBS B0810000

 •      С включена рамка за заълване на в стената

 •      Бърза и лесна инсталация

 

Автоматична Каса за съхранение на ключове SD04 – модел B0840000

     Каса за съхранение на ключове за сигурно съхранение на ключа от охранявания обект

 •      В случай на основна аларма външната врата ще се отвори автоматично от пожароизвестителния контролен панел; само служители на Пожарната служба могат да отворят вътрешната врата

 •      Неръждаема метална кутия с вътрешна врата

 •      Кутия за вграждане, с включена рамка за стена

 

Вътрешна врата за SD04, версия за заключвая се цилиндър – модел B0840500

     Доставя се със самостоятелно заключване

Вътрешна врата за SD04, версия за “Kruse” заключване – модел B0841000

     Доставя се със самостоятелно заключване