ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни детектори>> Конвенционален взривозащитен инфрачервен пламъчен детектор IFD-E(IS)

Конвенционален взривозащитен инфрачервен пламъчен детектор IFD-E(IS)

Описание на продукта и технически характеристики

IFD-E(IS) e конвенционален взривозащитен инфрачервен пламъчен детектор, предназначен за промишлени цели. Реагира на нискочестотните трептения (от 1 до 15HZ) в инфрачервения спектър на излъчване на пламъка по време на горене. Подходящ е за взривоопасни зони тип 0, 1 и 2, в които може да се развие пожар с открит пламък. Класификация по ATEX: Eex ia IIC T4 (135ºC).

IFD-E(IS) е идеален за детекция на пламък от горене на керосин, бутан, водород, хартия, природен газ, петрол и др. За изолиране на взривоопасната зона от устройствата, свързани към останалата част на конвенционалната зона се използва ценеровата бариера MTL7787+ на Hochiki.

Устройството открива пламък и на по-големи разстояния, надвишаващи 25 м. Реагира на определени оптични дължини на вълните и честота на трептене на пламъка и поради това не се активира от други източници на излъчване, като слънчева светлина. Не се влияе от запрашеност, дим, изпарения, течения на въздуха и вятър. Притежава много добра оптическа защита от смущения, причинени от слънчева светлина.

IFD-E(IS)  притежава чувствителност клас 1 в съответствие с EN54-10. Детекторът е с ниска консумация на ток и избираема скорост на реакция.. Прави самостоятелен оптичен тест. 

Конвенционалните взривозащитени инфрачервени пламъчни детектори IFD-E(IS)  на Hochiki се произвеждат в съответствие с европейския стандарт EN54, част 10.

Технически характеристики:

Оперативно напрежение

14 - 30Vd.c.

Ток при аларма

3-28mA

Релейни контакти

Ток: 0.25А(max)

 

Напрежение: 30Vd.c.(max)

 

Мощност: 3W(max)

Време за старт

2 sec (max)

Ъгъл на детекция

90º min

Чувствителност

Клас 1 - 0,1m² n-heptane при 25m

 

Клас 3 - 0,1m² n-heptane при 12m

Работна температура

от -10ºC до +55ºC

Температура на съхранение

от -20ºC до +65ºC

Максимална влажност

95% RH без конденз (при 40ºC)

Степен на защита от прах и влага

IP65

Цвят

Син

Тегло (kg)

2kg

Размери (mm)

142/108/82 mm

Продуктови варианти

Конвенционалният взривозащитен инфрачервен пламъчен детектор на Hochiki се предлага в син цвят - модел:

IFD-E(IS)

взривозащитена версия

Указания за проектиране и монтаж

Устройството открива пламък и на по-големи разстояния, надвишаващи 25 м. Реагира на определени оптични дължини на вълните и честота на трептене на пламъка и поради това не се активира от други източници на излъчване, като слънчева светлина. Не се влияе от запрашеност, дим, изпарения, течения на въздуха и вятър. Притежава много добра оптическа защита от смущения, причинени от слънчева светлина.

Подходящ за монтаж при:

  • група I: Електрически апарати за мините, податливи на огъня влага; 
  • група II: Електрически апарати за места с потенциално експлозивна атмосфера, различни от  мини и податливи на огъня.

Детекторите  се използват задължително в комбинация с Ценерова бариера MTL 7787++ или Галваничен изолатор MTL5061

Съвместими продукти

Съвместими контролни панели:

Взривозащитеният инфрачервен пламъчен детектор IFD-E(IS) на Hochiki може да бъде свързан към повечето съществуващи на пазара конвенционални контролни панели, включително следните видове предлагани от „Сектрон” ООД панели:

Конвенционални контролни панели Kentec (Великобритания), серии Sigma CP, 3000 и 3200

Конвенционални контролни панели Terofire (Великобритания), серии Saffire и Multizone

Конвенционални контролни панели Paradox Hellas (Гърция), серия Matrix 2000

Приложими документи

 ISO 9001:2000 на производител
Сертификати: EN54, част 5 - LPCB
Декларация за съответствие
Експертно заключение от НСПАБ
Продуктова брошура