ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни детектори>> Конвенционален термодиференциален взривозащитен детектор DCD-1E-IS

Конвенционален взривозащитен мултисензорен термичен детектор с праг на сработване 60ºС - DCD-1Е-IS

Описание на продукта и технически характеристики

DCD-1Е-IS е конвенционален взривозащитен мултисензорен детектор, реагиращ на резки промени на температурата или при повишаването й над 60ºС. Разработен е на принципа на електронното линейно откриване на пожар по топлинното излъчване и е съвместим с повечето съществуващи конвенционални системи за пожароизвестяване. Използва термочувствителен сензор (термистор) и специална схема за линеаризация, осигуряващи прецизна линейна реакция на температура. DCD-1Е-IS е приложим във взривоопасни зони от категория 1 и по-ниските категории. Използва се ценерова бариера за изолиране и предпазване на  устройствата от конвенционалната зона, които са извън взривоопасното помещение.

Взривозащитеният детектор DCD-1Е-IS е с нископрофилен дизайн, произведен е от поликарбонат и покрива площ от 56 м². Снабден е с два изнесени върху корпуса червени светодиода с 360° видимост за следене на активността му, както и с изход за изнесен индикатор. Монтира се посредством заключващ механизъм за захващане върху основа, предназначена за взривозащитени детектори.

DCD-1Е-IS е подходящ за взривоопасни помещения, характеризиращи се с по-високи температури и наличие на изпарения. Наличен е в два цвята: слонова кост и бял.

Взривозащитените термични детектори DCD-1Е-IS на Hochiki се произвеждат в съответствие със стандарта на ATEX и са сертифицирани от ATEX, LPCB и Germanischer Lloyd.

Технически характеристики:

Оперативно напрежение

15 - 30Vd.c.

Ток в състояние на покой

50mA

Ток при аларма

50mA (max)

Работна температура

от -10ºC до +55ºC

Температура на съхранение

от -30ºC до +70ºC

Максимална влажност

95% RH без конденз (при 40ºC)

Степен на защита от прах и влага

IP63

Цвят

Слонова кост и бял

Материал

Поликарбонат

Тегло (g)

97g

Диаметър(mm) / Височина (mm)

100mm/40mm

Продуктови варианти

Конвенционалният взривозащитен детектор DCD-1Е-IS на Hochiki се предлага в два цвята: слонова кост и бял. Налични са следните модели:

DCD-1Е-IS

цвят слонова кост

DCD-1Е-IS (WHT)       

цвят бял

Указания за проектиране и монтаж

Термодиференциалните детектори DCD-1E-IS са най-подходящи за монтаж: в опасни среди Категория 1, 2 или 3, с максимална температура на околната среда до 55 ° С

Категория 1 - където възпламенимата атмосфера присъства постоянно или повече от 1000 часа годишно.
Категория 2 - когато възпламенимата атмосфера присъства интермитентно или повече от 10, но по-малко от 1000 часа годишно.
Категория 3 - запалима атмосфера не е обичайна -- по-малко от 10 часа годишно.

Този продукт е се използва за:

·         Предотвратяване на физически наранявания или щети при директен индиректен контакт

·         Не излъчват повърхностна топлина или радиация, която да причини пожар в опасни среди

·         Елиминира всички не електрически опасности

·         Не предизвиква опасни условия при алармено събитие или претоварване

В една зона могат да се използват до 20 искробезопасни(взривозащитени) детектора – 20 SLR-E-IS искробезопасни(взривозащитени) фотоелектрични детектори за дим с YBN-R / 4 основи или 20 DCD-1E-IS искробезопасни термодиференциални детектори или комбинация от двата типа детектори

Детекторите  се използват задължително в комбинация с Ценерова бариера MTL 7787++ или Галваничен изолатор MTL5061

Температурните детектори са  подходящи за помещения с по-високи температури и наличие на изпарения, за които не е уместно използването на димооптични детектори

Радиусът на покритие на термичните детектори е 5,3 м. Радиусите на покритие трябва да се припокриват с цел предотвратяване на наличието на “слепи места”. Покритието на всеки  детектор може да се представи като квадрат с размери 7,5 х 7,5м, което прави действителна площ на покритието от 56,3 м2 за всяко устройство.

Максимално допустимата височина за монтаж на термодиференциални детектори е 9 метра.  Термичните детектори трябва да бъдат разположени така, че сензорният елемент  да отстои на  не по-малко от 25 mm и на не повече от 150 мм под тавана или на покрива.

В коридори по-тесни от 2м хоризонталното разстояние между детекторите може да бъде увеличено, като охраняваните  площи не се нуждаят от припокриване, както е при охрана на стаи. При коридори, по-широки от 2м трябва да се спазва стандарта за стаи

Трябва да се избягва инсталирането им на по -. малко от 1 метър от климатизационните/ вентилационни отвори . Правилният монтаж е указан на картинките в ляво.

Tермичните детектори се монтират на разстояние от осветителни тела.
Минималното отстояние трябва да бъде два пъти височината на осветителното тяло.

Взривозащитените  детектори се монтират на основа YBN-R/4_IS).

 

Основата се окабелява, както е показано на картинката с трудно горим кабел със сечение минимум от 0.5 кв. мм.


DCD-1E-IS се ползва в помещения със заобикаляща температура от -10°C до +50°C и нива на кондензация и влажност от 10% до 95% RH.

 Да се избягва инсталирането на DCD-AE3 в обекти с :

  • висока кондензация;

  • корозивни газове;

  • висока запрашеност и силни въздушни течения;

  • обекти със съществуващи прегради, които биха попречили на въздушният поток да достигне до детектора;

Съвместими продукти

Съвместими контролни панели:

Взривозащитените термични детектори DCD-1Е-IS на Hochiki могат да бъдат свързани към повечето съществуващи на пазара конвенционални контролни панели, включително следните видове предлагани от „Сектрон” ООД панели:

Конвенционални контролни панели Kentec (Великобритания), серии Sigma CP, 3000 и 3200

Конвенционални контролни панели Terofire (Великобритания), серии Saffire и Multizone

Конвенционални контролни панели Paradox Hellas (Гърция), серия Matrix 2000

Съвместими основи:

Взривозащитените термични детектори DCD-1Е-IS използва следния вид монтажна основа:

   Основа за конвенционални взривозащитени детектори YBN-R/4(IS)

Аксесоари

Богатата гама от спомагателно оборудване на Hochiki включва устройства за улесняване на поддръжката и повишаване надеждността на основните продукти, сред които са конвенционалните термични детектори. Към аксесоарите, съвместими с DCD-1Е-IS, се отнасят устройства за тестване и демонтаж на детекторите и адаптори за монтаж.

Тестер за термични детектори SOLO 423 /  SOLO 424 / SOLO 461
Устройство за демонтаж на детектори SOLO 200
Комплект за тестване и демонтаж на детектори SOLO 823

Ценерова бариера MTL7787+
Адаптор за повърхностно окабеляване YBD-RA  

Приложими документи

ISO 9001:2000 на производител
Сертификати: EN54, част 5 - LPCB и Baseefa
Декларация за съответствие
Експертно заключение от НСПАБ
Продуктова брошура