ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни детектори>>

Точкови детектори

Димооптични точкови детектори

Димооптичните точкови детектори реагират вследствие на разпространение на дим в изследваната от тях среда, като постоянно контролират изменението на светлинния поток в нея. Детекторът се активира при разсейването над определено прагово ниво на светлината от димните частици, попаднали в сензора на устройството - димооптичната камера. Последната се състои от светоизточник (светодиод) и фотоприемник, които нямат пряка видимост помежду си. При попадане на димни частици в камерата, върху фотоприемника попадат отразени светлинни лъчи.  Колкото по-голяма е концентрацията на димните частици в димооптичната камера, толкова по-значителна е промяната в светлинния поток, поради разсейването на светлинните лъчи.
Светоизточникът в съвременните димооптични точкови детектори работи в импулсен режим на излъчване на светлина, което осигурява ниска консумация, по-дълъг срок на експлоатация и по-добра устойчивост на смущаващи фактори. Този тип детектори се характеризират с висока чувствителност.

Аналогов адресируем димооптичен детектор ALG-EN

Конвенционален димооптичен детектор SLR-E3N

Конвенционален димооптичен детектор за използване във флота SLR-E3M

Конвенционален взривозащитен димооптичен детектор SLR-E-IS

Температурни точкови детектори

Тези детектори измерват температурните стойности и изменения. Най-често включват сензорен елемент термистор, който представлява термочувствителен полупроводников резистор, реагиращ на температурни промени.

Европейският стандарт EN54 категоризира температурните детектори в зависимост от времето и максималните температури на сработване.

Температурни максимални детектори (с фиксирана температура) – активират се при повишаване на температурата над предварително определено прагово ниво. Те са подходящи за използване само в случаи, когато се очаква бавно увеличаване на температурата. В противен случай детекторът ще се задейства твърде късно, когато температурата в помещението е значително по-висока от тази на сработване.

Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 60ºС DFJ-AE3

Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 90ºС DFJ-CE3

Конвенционален влагозащитен термичен детектор с фиксирана температура на сработване 60ºС DFG-60E

Термодиференциални детектори – реагират при бързи изменения в стойностите на температурата. Обикновено са с комбинирано действие – активират се при при достигането на определена температура и при превишаване на скоростта на нарастване на температурата над предварително определена граница. Тези детектори не са ефективни при много бавни промени на температурата.

Аналогов адресируем термодиференциален детектор ACB-E

Аналогов адресируем мултисензорен влагозащитен термичен детектор ACB-EW

Конвенционален термодиференциален детектор с праг на сработване 60ºС - DCD-AE3

Конвенционален термодиференциален детектор за приложение във флота DCD-AE3M

Конвенционален термодиференциален детектор DCD-CE3

Конвенционален термодиференциален детектор за приложение във флота DCD-CE3М

Мултисензорни (комбинирани) точкови детектори

Те дават възможност за реакция на повече от един от параметрите, съпътстващи пожара чрез комбиниране на два или три сензора в един детектор. Обикновенно се комбинират димооптична камера с температурен елемент. Тези детектори се активират при сработването на единия или другия сензор и позволяват още по-голямо намаление на фалшивите сработвания.

Аналогов адресируем мултисензорен детектор ACA-E – димооптичен и термичен