ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни детектори Аналогов адресируем мултисензорен термичен детектор ACB-E

Аналогов адресируем термодиференциален детектор ACB-E

Описание на продукта и технически характеристики

ACB-E е термодиференциален детектор, използващ принципа на температурната детекция на пожар. Продуктът включва два термочувствителни елемента – сензор с фиксирана температура на сработване (термистор) и сензор, реагиращ на бързи температурни изменения.

Детекторът ACB-E е с нископрофилен дизайн, произведен е от поликарбонат и покрива площ от 56 м². Разполага с два изнесени върху корпуса червени светодиода с 360° видимост за следене на активността му. Монтира се върху основа посредством специален заключващ механизъм за захващане. Детекторът може да функционира в три различни режима на работа, в зависимост от това кой от двата термочувствителни елемента (или комбинация от тях) е активен при вземането на решение за пожарно събитие. Изборът на активния елемент при детекцията и режима на работа на светодиодите (импулсен/неимпулсен режим) се задава чрез контролният панел.

Продуктът е напълно съвместим с аналогово адресируемия протокол ESP на Hochiki, представляващ метод на предаване на информация посредством цифрова комуникация. Адресира се по електронен път, като с помощта на ръчен програматор се задава самостоятелен адрес от 1 до 127, който се съхранява в детектора и може да бъде променен впоследствие. Чувствителността на сензорите може да се програмира от контролния панел.

Термодиференциалните детектори ACB-E на Hochiki се произвеждат в съответствие с европейския стандарт EN54, част 5 и са сертифицирани от LPCB (клас A, B и С) и VdS.

Технически характеристики:

Оперативно напрежение

17 - 41Vd.c.

Нискоенергиен режим

110mA

Ток в състояние на покой

350mA

Ток при аларма

19mA

Метод на предаване на данни

Цифрова комуникация - ESP    протокол

Работна температура

от -10ºC до +50ºC

Температура на съхранение

от -30ºC до +70ºC

Максимална влажност

95% RH без конденз (при 40ºC)

Степен на защита от прах и влага

IP64

Цвят

Материал

Слонова кост и бял

Поликарбонат

Тегло (g)

100 g

Диаметър(mm) / Височина (mm)

100mm/38mm

Продуктови варианти

Адресируемият термодиференциален детектор ACB-E на Hochiki се предлага в два цвята: слонова кост и бял. Съществува възможност за доставка на термични детектори, чиито светодиоди не премигват в процеса на работа, но светят при сигнал за пожар.

ACB-E

цвят слонова кост

ACB-E(WHT)

цвят бял

 

Указания за проектиране и монтаж

Температурните детектори са  подходящи за помещения с по-високи температури и наличие на изпарения, за които не е уместно използването на димооптични детектори

Радиусът на покритие на термичните детектори е 5,3 м. Радиусите на покритие трябва да се припокриват с цел предотвратяване на наличието на “слепи места”. Покритието на всеки  детектор може да се представи като квадрат с размери 7,5 х 7,5м, което прави действителна площ на покритието от 56,3 м2 за всяко устройство.

Максимално допустимата височина за монтаж на термодиференциални детектори е 9 метра.  Термичните детектори трябва да бъдат разположени така, че сензорният елемент  да отстои на  не по-малко от 25 mm и на не повече от 150 мм под тавана или на покрива.

В коридори по-тесни от 2м хоризонталното разстояние между детекторите може да бъде увеличено, като охраняваните  площи не се нуждаят от припокриване, както е при охрана на стаи. При коридори, по-широки от 2м трябва да се спазва стандарта за стаи

Трябва да се избягва инсталирането им на по - малко от 1 метър от климатизационните/вентилационни отвори. Правилният монтаж е указан на картините в ляво.

Основи с изолатор на късо съединение трябва да бъдат инсталирани, за да ограничат ефекта от повреда в линията за охраняема площ от 2 000 кв.м. Един аналогово-адресен кръг (loop) може  да обхваща не повече от 10 000 кв.м.

Tермичните детектори се монтират на разстояние от осветителни тела.
Минималното отстояние трябва да бъде два пъти височината на осветителното тяло.

Адресируемите детектори се монтират на стандартна основа YBN-R/3.

 

Основата се окабелява, както е показано на картинката с трудно горим кабел със сечение минимум от 1.0 кв. мм.

ACB-E се ползва в помещения със заобикаляща температура от -10°C до +50°C и нива на кондензация и влажност от 10% до 95% RH.

 Да се избягва инсталирането на ACB-E  в обекти с :

  • висока кондензация;

  • корозивни газове;

  • висока запрашеност и силни въздушни течения;

  • обекти със съществуващи прегради, които биха попречили на въздушният поток да достигне до детектора;

  • във взривоопасни зони.

Инструкция за монтаж

Съвместими продукти

Съвместими контролни панели:

Мултисензорните термични детектори ACB-E могат да бъдат свързани към всички адресируеми  контролни панели, поддържащи ESP Hochiki протокол за комуникация, включително предлаганите от „Сектрон” ООД панели на Kentec (Великобритания) и NSC (Германия):

Адресируеми контролни панели Kentec, серия Syncro AS / AS Lite

Адресируеми контролни панели Kentec, серия Syncro AS Listec

Адресируеми контролни панели Kentec, серия Syncro

Модулни адресируеми контролни панели NSC, серия Solution F1

Модулни адресируеми контролни панели NSC, серия Solution F2

Други производители на контролни панели, поддържащи ESP Hochiki протокола са компаниите от Великобритания Kidde Fire Protection, Advanced Electronics, Control Equipment и др.

Съвместими основи:

Адресируемите термични детектори ACB-E са съвместими със следните видове монтажни основи на Hochiki:

Стандартна основа за адресируем детектор YBN-R3

Основа с изолатор на късо съединение YBO-R/SCI

Адресируема основа-сирена YBO-BS (изисква основа YBN-R3 или YBO-R/SCI) – захранва се директно от адресния кръг и може да бъде комбинирана с детектор, като комбинацията заема само един адрес от кръга, индивидуални настройка на тона, осигурява удобство като заменя необходимостта от изнесена сирена за помещението.

Адресируема основа-сирена с флаш лампа YBO-BSB (изисква YBN-R3 или YBO-R/SCI) – индивидуална настройка на сирената и флаш лампата, три режима на работа – сирена, флаш лампа и комбинирано, захранва се директно от адресния кръг и може да бъде комбинирана с детектор, като комбинацията заема само един адрес от кръга, индивидуални настройка на тона, осигурява удобство като заменя необходимостта от изнесена сирена или светлинен индикатор за помещението, различни сигнали за различни алармени събития.

Аксесоари

Богатата гама от спомагателно оборудване на Hochiki включва устройства за улесняване на поддръжката и повишаване надеждността на основните продукти, сред които са адресируемите мултисензорни термични детектори. Към аксесоарите, съвместими с ACB-E, се отнасят устройства за адресиране, демонтаж и тестване на детекторите, оборудване за симулация и въвеждане в експлоатация на адресни кръгове и адаптори за монтаж:

Портативен адресен програматор TCH-B100
Устройство за демонтаж на детектори SOLO 200
Тестери за термични детектори SOLO 423 /  SOLO 424 / SOLO 461
Комплект за тестване и демонтаж на детектори SOLO 823
Устройство за тестване на кръга преди пускане в експлоатация TE-LCT
Симулатор на адресни кръгове TE-TLE


Приложими документи

ISO 9001:2000 на производител
Сертификати: EN54, част 5 - LPCB и VdS
Експертно заключение от НСПАБ
Декларация за съответствие
Продуктова брошура