ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни детектори>>Пламъчни детектори

Пламъчни детектори

Пламъчните детектори са пожароизвестителни устройства, реагиращи на излъчваната от открития пламък електромагнитна енергия, която се появява още в началния стадий на развитие на пожара. Основната част на електромагнитното излъчване на пламъка е в оптичния диапазон, който в зависимост от дължината на вълната се подразделя на ултравиолетов, видим и инфрачервен. За откриване на пламъка чрез пламъчни детектори се използват фотодетектори, чрез които светлинната енергия се преобразува в електрическа – енергията на фотоните на дадено облъчвано вещество се предава на неговите електрони. Фотодетекторите на пламъчните пожароизвестители трябва да имат максимална чувствителност в диапазона, в който електромагнитното излъчване на пламъка е максимално. Обикновено се използва оптическа система, с която се увеличава моментната мощност върху фотодетектора. За да се ограничи въздействието върху пламъчния детектор на източници на светлина, различни от пламъка, се използват допълнителни технически мерки – оптични филтри, затъмнители и др.

Пламъчните детектори осигуряват защита на помещения с голяма пожарна опасност, включително и на взривоопасни зони. Често намират приложение за защита на складови площи, в химическата и нефтопреработвателната промишленост, военни производства и други. Тези детектори са подходящи за откриване на пожар от бързовъзпламеними вещества, при които пламъкът се образува и развива скоростно и преди да бъде отделен дим.

Според вида на електромагнитното излъчване, което откриват, пламъчните детектори са два вида – ултравиолетови и инфрачервени.

Ултравиолетовите пламъчни детектори са подходящи за откриване на пожари на течности (алкохол), газове (водород) и метали. Работата на тези детектори в импулсен режим позволява постигането на добра защитеност от кратковременни смущения. Ултравиолетовото светлинно излъчване в сравнение с инфрачервеното е с по-ниска интензивност и по-малко на брой смущаващи фактори.

Конвенционален ултравиолетов пламъчен детектор HF-24

Инфрачервените пламъчни детектори улавят светлинното излъчване в по-високия оптически спектър. Инфрачервените детектори обикновено използват фотодиоди и фототранзистори като сензорни елементи.

Конвенционален инфрачервен пламъчен детектор IFD-E

Конвенционален взривозащитен инфрачервен пламъчен детектор IFD-E(IS)

Конвенционален защитен от експлозии инфрачервен пламъчен детектор IFD-E(Exd)

Поради използването им и във взривоопасна среда, тези детектори често са взриво- и искрообезопасени. Предлагат се и комбинирани ултравиолетови/инфрачервени пламъчни детектори, които са особено устойчиви на фалшиви аларми. Различните модели пламъчни детектори се монтират на стена или на тавана.