ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни детектори>> Линейни димооптични детектори>>

Линейни димооптични детектори

Линейните димооптични детектори са устройства, които работят на димооптичен принцип по метода на поглъщане на светлина от димни частици, попаднали в обсега на светлинен лъч. Реализират се в два варианта:

-          Линеен димооптичен детектор „тип бариера” - състои се от две отделни устройства - предавател на светлинен лъч (светоизточник) и приемник, които се поставят на определено разстояние един от друг;

Конвенционален линеен димен детектор тип „Бариера" SPC-ET

-          Линеен отражателен димооптичен детектор - състои се от детектор с вградени в един корпус приемник и предавател и отражател, който се поставя на определено разстояние от детектора.

 Конвенционален отражателен линеен димен детектор тип SRA-ET

И двата типа линейни димооптични детектори се активират от дим и се монтират един срещу друг. Вторият тип сработва също и при пресичането на светлинния лъч с нагрят въздух, което го прави подходящ и за детекция на пожари от течности, при които липсва дим. Освен това, той е с по-голяма чувствителност от първия тип (активира се и от по-малки частици) и е подходящ за ранно откриване на различни типове пожар. При монтирането на отражателни димооптични детектори в неподходяща среда, те може да дават повече лъжливи аларми. За намаляване на сработванията на линейните димооптични детектори от прах и мощни светлинни потоци се използват различни видове методи и средства – специални филтри, настройка на чувствителността и др.